Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Thỏa Chí Tiêu Dao
Hoàn (full) - Thiếu Tử
366 8 months 4 tuần
Hữu Châu Hà Tu Độc
Hoàn (full) - Tô Du Bính
5095 8 months 4 tuần
Chung Tình
Hoàn (full) - Tĩnh Thủy Biên
1028 8 months 4 tuần
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
2268 8 months 4 tuần
Phong Cuồng Đích Mộc Đầu
Hoàn (full) - Bảo Ngư
688 8 months 4 tuần
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
850 8 months 4 tuần
Yên Nguyệt Ca
Hoàn (full) - Cô Quang Tàn Chiếu
603 8 months 4 tuần
Phồn Hoa Ánh Tình Không
Hoàn (full) - Tô Du Bính
941 8 months 4 tuần
Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
Hoàn (full) - Thập Thế
1156 8 months 4 tuần
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
3145 8 months 4 tuần
Âm Trần Tuyệt
Hoàn (full) - Thiên Na
905 8 months 4 tuần
Thị Vệ Sinh Bánh Bao
Hoàn (full) - Côi Tự
790 8 months 4 tuần
Hồi Mộng Khuynh Tình
Hoàn (full) - Vô Lệ Công Tử
1046 8 months 4 tuần
Sát Nhân Vô Xá
Hoàn (full) - Phàn Lạc
822 8 months 4 tuần
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
1488 8 months 4 tuần
Dương Thư Mị Ảnh
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
1336 8 months 4 tuần
Lưu Thủy Kim Triêu
Hoàn (full) - Tinh Khiết
1526 8 months 4 tuần
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
2746 8 months 4 tuần
Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Hi Nguyệt Công Tử
1222 8 months 4 tuần
Kiếm Lãnh Tâm Hàn
Hoàn (full) - Lê Hoa
447 8 months 4 tuần
Ô Nha Chi Sâm Chi Vương Tử Đích Vũ Hội
Hoàn (full) - Kiều Kỳ
339 8 months 4 tuần
Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
658 8 months 4 tuần
Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ
Hoàn (full) - Đại Phúc Đoàn
458 8 months 4 tuần
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
794 8 months 4 tuần
Mộng Tiên Tại Hoài
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
349 8 months 4 tuần
Thiên Nhai Lộ Vi Ương
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
736 8 months 4 tuần
Phong Cốt
Hoàn (full) - Tiểu Tần Tử
339 8 months 4 tuần
Thụy Khuyết Tình Sự
Hoàn (full) - ERUST
287 8 months 4 tuần
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
1055 8 months 4 tuần
Phong Hành Vân Tri Đạo
Hoàn (full) - Mạt Hồi
372 8 months 4 tuần
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
372 8 months 4 tuần
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
529 8 months 4 tuần
Thực Định Chung Thân
Hoàn (full) - Xuyên Bạch
279 8 months 4 tuần
An Sinh
Hoàn (full) - Lục Lục Thuận
449 8 months 4 tuần
Tiên Hoa Mãn Lâu
Hoàn (full) - Du Du Tiên
338 8 months 4 tuần
Lục Tử Hề
Hoàn (full) - Hoàng Ninh
426 8 months 4 tuần
Xuân Đình Tử Mạn Sinh
Hoàn (full) - Linh Tư
333 8 months 4 tuần
Thâm Tỉnh Băng
Hoàn (full) - Thương Bạch Bần Huyết
518 8 months 4 tuần
Tầm Hung Sách
Hoàn (full) - Lương Thiền
302 8 months 4 tuần
Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc
Hoàn (full) - Chung Hiểu Sinh
499 8 months 4 tuần
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
1126 8 months 4 tuần
Yêu Ma Đạo
Hoàn (full) - Mặc Kỳ Lân
1163 8 months 4 tuần
Yêu Thô Nhân
Hoàn (full) - Đông Trùng
342 8 months 4 tuần
Gió Đông Tiều Tụy
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
446 8 months 4 tuần
Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí
Hoàn (full) - Phong Chi Phi Nhi
334 8 months 4 tuần
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Hoàn (full) - Thanh Thư Vô Kị
720 8 months 4 tuần
Mau Xuyên Chi Vai Ác Luôn Không Biết Xấu Hổ
Hoàn (full) - Nhược Ương Quân
447 8 months 4 tuần
Phược Long
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1500 8 months 4 tuần
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
464 8 months 4 tuần
Sắc Mê Tâm Khiếu
Hoàn (full) - Hoan Hỉ Thành Phật
391 8 months 4 tuần

Các trang