Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Ky Luyến Vân Tiêu
Hoàn (full) - Tiếu Quả Nhị Nhân Tổ
235 5 months 2 tuần
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
1987 5 months 2 tuần
Hữu Châu Hà Tu Độc
Hoàn (full) - Tô Du Bính
3325 5 months 2 tuần
Chung Tình
Hoàn (full) - Tĩnh Thủy Biên
904 5 months 2 tuần
Yên Nguyệt Ca
Hoàn (full) - Cô Quang Tàn Chiếu
525 5 months 2 tuần
Phồn Hoa Ánh Tình Không
Hoàn (full) - Tô Du Bính
810 5 months 2 tuần
Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
Hoàn (full) - Thập Thế
1072 5 months 2 tuần
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
2782 5 months 2 tuần
Phong Cuồng Đích Mộc Đầu
Hoàn (full) - Bảo Ngư
600 5 months 2 tuần
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
749 5 months 2 tuần
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
1394 5 months 2 tuần
Dương Thư Mị Ảnh
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
1201 5 months 2 tuần
Lưu Thủy Kim Triêu
Hoàn (full) - Tinh Khiết
1362 5 months 2 tuần
Âm Trần Tuyệt
Hoàn (full) - Thiên Na
825 5 months 2 tuần
Thị Vệ Sinh Bánh Bao
Hoàn (full) - Côi Tự
722 5 months 2 tuần
Hồi Mộng Khuynh Tình
Hoàn (full) - Vô Lệ Công Tử
867 5 months 2 tuần
Sát Nhân Vô Xá
Hoàn (full) - Phàn Lạc
762 5 months 2 tuần
Kiếm Lãnh Tâm Hàn
Hoàn (full) - Lê Hoa
344 5 months 2 tuần
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
2567 5 months 2 tuần
Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Hi Nguyệt Công Tử
1104 5 months 2 tuần
Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
570 5 months 2 tuần
Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ
Hoàn (full) - Đại Phúc Đoàn
368 5 months 2 tuần
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
662 5 months 2 tuần
Ô Nha Chi Sâm Chi Vương Tử Đích Vũ Hội
Hoàn (full) - Kiều Kỳ
278 5 months 2 tuần
Thiên Nhai Lộ Vi Ương
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
595 5 months 2 tuần
Phong Cốt
Hoàn (full) - Tiểu Tần Tử
243 5 months 2 tuần
Thụy Khuyết Tình Sự
Hoàn (full) - ERUST
234 5 months 2 tuần
Mộng Tiên Tại Hoài
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
291 5 months 2 tuần
Phong Hành Vân Tri Đạo
Hoàn (full) - Mạt Hồi
305 5 months 2 tuần
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
309 5 months 2 tuần
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
878 5 months 2 tuần
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
401 5 months 2 tuần
Thực Định Chung Thân
Hoàn (full) - Xuyên Bạch
228 5 months 2 tuần
An Sinh
Hoàn (full) - Lục Lục Thuận
398 5 months 2 tuần
Tiên Hoa Mãn Lâu
Hoàn (full) - Du Du Tiên
278 5 months 2 tuần
Lục Tử Hề
Hoàn (full) - Hoàng Ninh
373 5 months 2 tuần
Xuân Đình Tử Mạn Sinh
Hoàn (full) - Linh Tư
261 5 months 2 tuần
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
961 5 months 2 tuần
Thâm Tỉnh Băng
Hoàn (full) - Thương Bạch Bần Huyết
442 5 months 2 tuần
Tầm Hung Sách
Hoàn (full) - Lương Thiền
230 5 months 2 tuần
Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc
Hoàn (full) - Chung Hiểu Sinh
450 5 months 2 tuần
Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí
Hoàn (full) - Phong Chi Phi Nhi
259 5 months 2 tuần
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Hoàn (full) - Thanh Thư Vô Kị
598 5 months 2 tuần
Mau Xuyên Chi Vai Ác Luôn Không Biết Xấu Hổ
Hoàn (full) - Nhược Ương Quân
360 5 months 2 tuần
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
402 5 months 2 tuần
Sắc Mê Tâm Khiếu
Hoàn (full) - Hoan Hỉ Thành Phật
327 5 months 2 tuần
Yêu Ma Đạo
Hoàn (full) - Mặc Kỳ Lân
1064 5 months 2 tuần
Phược Long
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1286 5 months 2 tuần
Yêu Thô Nhân
Hoàn (full) - Đông Trùng
268 5 months 2 tuần
Gió Đông Tiều Tụy
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
378 5 months 2 tuần

Các trang