Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Nhiên Tình
Hoàn (full) - Mmqewrt
467 1 năm 2 months
Thỏa Chí Tiêu Dao
Hoàn (full) - Thiếu Tử
516 1 năm 2 months
Đan Vu Thưởng Nhân
Hoàn (full) - Vạn Ngữ
599 1 năm 2 months
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
2679 1 năm 2 months
Hữu Châu Hà Tu Độc
Hoàn (full) - Tô Du Bính
9157 1 năm 2 months
Chung Tình
Hoàn (full) - Tĩnh Thủy Biên
1210 1 năm 2 months
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
1015 1 năm 2 months
Yên Nguyệt Ca
Hoàn (full) - Cô Quang Tàn Chiếu
736 1 năm 2 months
Phồn Hoa Ánh Tình Không
Hoàn (full) - Tô Du Bính
1211 1 năm 2 months
Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
Hoàn (full) - Thập Thế
1332 1 năm 2 months
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
3539 1 năm 2 months
Phong Cuồng Đích Mộc Đầu
Hoàn (full) - Bảo Ngư
875 1 năm 2 months
Âm Trần Tuyệt
Hoàn (full) - Thiên Na
1051 1 năm 2 months
Thị Vệ Sinh Bánh Bao
Hoàn (full) - Côi Tự
921 1 năm 2 months
Hồi Mộng Khuynh Tình
Hoàn (full) - Vô Lệ Công Tử
1350 1 năm 2 months
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
1646 1 năm 2 months
Dương Thư Mị Ảnh
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
1534 1 năm 2 months
Lưu Thủy Kim Triêu
Hoàn (full) - Tinh Khiết
1751 1 năm 2 months
Sát Nhân Vô Xá
Hoàn (full) - Phàn Lạc
909 1 năm 2 months
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
3013 1 năm 2 months
Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Hi Nguyệt Công Tử
1396 1 năm 2 months
Kiếm Lãnh Tâm Hàn
Hoàn (full) - Lê Hoa
639 1 năm 2 months
Ô Nha Chi Sâm Chi Vương Tử Đích Vũ Hội
Hoàn (full) - Kiều Kỳ
482 1 năm 2 months
Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
802 1 năm 2 months
Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ
Hoàn (full) - Đại Phúc Đoàn
639 1 năm 2 months
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
981 1 năm 2 months
Mộng Tiên Tại Hoài
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
451 1 năm 2 months
Thiên Nhai Lộ Vi Ương
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
1005 1 năm 2 months
Phong Cốt
Hoàn (full) - Tiểu Tần Tử
494 1 năm 2 months
Thụy Khuyết Tình Sự
Hoàn (full) - ERUST
359 1 năm 2 months
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
1352 1 năm 2 months
Phong Hành Vân Tri Đạo
Hoàn (full) - Mạt Hồi
480 1 năm 2 months
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
520 1 năm 2 months
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
721 1 năm 2 months
Xuân Đình Tử Mạn Sinh
Hoàn (full) - Linh Tư
446 1 năm 2 months
Thực Định Chung Thân
Hoàn (full) - Xuyên Bạch
371 1 năm 2 months
An Sinh
Hoàn (full) - Lục Lục Thuận
542 1 năm 2 months
Tiên Hoa Mãn Lâu
Hoàn (full) - Du Du Tiên
457 1 năm 2 months
Lục Tử Hề
Hoàn (full) - Hoàng Ninh
515 1 năm 2 months
Thâm Tỉnh Băng
Hoàn (full) - Thương Bạch Bần Huyết
622 1 năm 2 months
Tầm Hung Sách
Hoàn (full) - Lương Thiền
415 1 năm 2 months
Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc
Hoàn (full) - Chung Hiểu Sinh
602 1 năm 2 months
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
1491 1 năm 2 months
Sắc Mê Tâm Khiếu
Hoàn (full) - Hoan Hỉ Thành Phật
513 1 năm 2 months
Yêu Ma Đạo
Hoàn (full) - Mặc Kỳ Lân
1305 1 năm 2 months
Yêu Thô Nhân
Hoàn (full) - Đông Trùng
446 1 năm 2 months
Gió Đông Tiều Tụy
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
574 1 năm 2 months
Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí
Hoàn (full) - Phong Chi Phi Nhi
473 1 năm 2 months
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Hoàn (full) - Thanh Thư Vô Kị
922 1 năm 2 months
Mau Xuyên Chi Vai Ác Luôn Không Biết Xấu Hổ
Hoàn (full) - Nhược Ương Quân
577 1 năm 2 months

Các trang