Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Chung Tình
Hoàn (full) - Tĩnh Thủy Biên
827 3 months 1 tuần
Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Hoàn (full) - Anh Tuyết Dực
1760 3 months 1 tuần
Phong Cuồng Đích Mộc Đầu
Hoàn (full) - Bảo Ngư
533 3 months 1 tuần
Ngốc Lư Biệt Truy
Hoàn (full) - Hoa Luyến Vân
676 3 months 1 tuần
Yên Nguyệt Ca
Hoàn (full) - Cô Quang Tàn Chiếu
460 3 months 1 tuần
Phồn Hoa Ánh Tình Không
Hoàn (full) - Tô Du Bính
709 3 months 1 tuần
Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
Hoàn (full) - Thập Thế
1011 3 months 1 tuần
Tình Toả Thâm Cung
Hoàn (full) - Khuyết Danh
2561 3 months 1 tuần
Âm Trần Tuyệt
Hoàn (full) - Thiên Na
771 3 months 1 tuần
Thị Vệ Sinh Bánh Bao
Hoàn (full) - Côi Tự
658 3 months 1 tuần
Hồi Mộng Khuynh Tình
Hoàn (full) - Vô Lệ Công Tử
715 3 months 1 tuần
Hoàn Thị Thỉnh Nhĩ Ngạ Trứ Ba
Hoàn (full) - Triệu Tiểu Miêu
1322 3 months 1 tuần
Dương Thư Mị Ảnh
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
1092 3 months 1 tuần
Lưu Thủy Kim Triêu
Hoàn (full) - Tinh Khiết
1223 3 months 1 tuần
Sát Nhân Vô Xá
Hoàn (full) - Phàn Lạc
724 3 months 1 tuần
Kiếm Lãnh Tâm Hàn
Hoàn (full) - Lê Hoa
273 3 months 1 tuần
Ngự Tứ Lương Y
Hoàn (full) - Nam Phong Ca
2426 3 months 1 tuần
Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Hi Nguyệt Công Tử
1013 3 months 1 tuần
Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ
Hoàn (full) - Đại Phúc Đoàn
298 3 months 1 tuần
Túy Nhược Thành Hoan
Hoàn (full) - Trần Sắc
585 3 months 1 tuần
Ô Nha Chi Sâm Chi Vương Tử Đích Vũ Hội
Hoàn (full) - Kiều Kỳ
222 3 months 1 tuần
Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
516 3 months 1 tuần
Thiên Nhai Lộ Vi Ương
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
485 3 months 1 tuần
Phong Cốt
Hoàn (full) - Tiểu Tần Tử
195 3 months 1 tuần
Thụy Khuyết Tình Sự
Hoàn (full) - ERUST
204 3 months 1 tuần
Mộng Tiên Tại Hoài
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
245 3 months 1 tuần
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
266 3 months 1 tuần
Chủ Tử
Hoàn (full) - Phong Lộng
746 3 months 1 tuần
Phong Hành Vân Tri Đạo
Hoàn (full) - Mạt Hồi
256 3 months 1 tuần
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
304 3 months 1 tuần
Tiên Hoa Mãn Lâu
Hoàn (full) - Du Du Tiên
236 3 months 1 tuần
Lục Tử Hề
Hoàn (full) - Hoàng Ninh
334 3 months 1 tuần
Xuân Đình Tử Mạn Sinh
Hoàn (full) - Linh Tư
225 3 months 1 tuần
Thực Định Chung Thân
Hoàn (full) - Xuyên Bạch
196 3 months 1 tuần
An Sinh
Hoàn (full) - Lục Lục Thuận
358 3 months 1 tuần
Thâm Tỉnh Băng
Hoàn (full) - Thương Bạch Bần Huyết
395 3 months 1 tuần
Tầm Hung Sách
Hoàn (full) - Lương Thiền
178 3 months 1 tuần
Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc
Hoàn (full) - Chung Hiểu Sinh
408 3 months 1 tuần
Trùng Sinh Hiền Thần Nan Vi
Hoàn (full) - Mục Bạch
842 3 months 1 tuần
Mau Xuyên Chi Vai Ác Luôn Không Biết Xấu Hổ
Hoàn (full) - Nhược Ương Quân
305 3 months 1 tuần
Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Hoàn (full) - Nhược Thủy Tam Thiên
363 3 months 1 tuần
Phược Long
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1157 3 months 1 tuần
Sắc Mê Tâm Khiếu
Hoàn (full) - Hoan Hỉ Thành Phật
268 3 months 1 tuần
Yêu Ma Đạo
Hoàn (full) - Mặc Kỳ Lân
979 3 months 1 tuần
Yêu Thô Nhân
Hoàn (full) - Đông Trùng
221 3 months 1 tuần
Gió Đông Tiều Tụy
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
327 3 months 1 tuần
Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí
Hoàn (full) - Phong Chi Phi Nhi
203 3 months 1 tuần
[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Hoàn (full) - Thanh Thư Vô Kị
505 3 months 1 tuần
Về Cổ Đại Làm Đầu Bếp
Hoàn (full) - Mộc Dao
2161 3 months 1 tuần
Huề Thủ Thiên Nhai
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
237 3 months 1 tuần

Các trang