Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1370 9 months 4 ngày
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
2255 9 months 4 ngày
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
799 9 months 4 ngày
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
829 9 months 4 ngày
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
593 9 months 4 ngày
Phượng Ẩn Long Tàng
Hoàn (full) - Tiểu Tạ
1259 9 months 4 ngày
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
578 9 months 4 ngày
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
1695 9 months 4 ngày
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
1276 9 months 4 ngày
Tiếu Xuân Phong – Giản giới
Hoàn (full) - Thủy Tình Quang
395 9 months 4 ngày
Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Hoàn (full) - Sinh Thần
3047 9 months 4 ngày
Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
2326 9 months 4 ngày
Sinh Ý Nhân
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
616 9 months 4 ngày
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
962 9 months 4 ngày
Lưu Manh Tiểu Tử
Hoàn (full) - Tiểu Linh Dương
528 9 months 4 ngày
Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Bảo Thạch
539 9 months 4 ngày
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
1147 9 months 4 ngày
[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
1271 9 months 4 ngày
Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Hoàn (full) - Diệp Ức Lạc
3159 9 months 4 ngày
Tử Trì Liên Hoa
Hoàn (full) - Biên Tưởng
448 9 months 4 ngày
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
791 9 months 4 ngày
Ngươi Là Nương Tử Của Ta
Hoàn (full) - Như quả ngã thị mã vĩ thảo
1674 9 months 4 ngày
Nhập Vọng
Hoàn (full) - Ô Kiểm Đại Tiếu
813 9 months 4 ngày
Nhất Tiếu Thiên Hạ Túy
Hoàn (full) - Khuyết Danh
627 9 months 4 ngày
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
766 9 months 4 ngày
Xui Xẻo Thì Xui Xẻo
Hoàn (full) - A Thất
586 9 months 4 ngày
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
768 9 months 4 ngày
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1170 9 months 4 ngày
Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
1845 9 months 4 ngày
Công Giá
Hoàn (full) - Lạc Băng Lăng
1061 9 months 4 ngày
Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
Hoàn (full) - Yên Ba Giang Nam
556 9 months 4 ngày
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
683 9 months 4 ngày
Sát Tương Tư
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
837 9 months 4 ngày
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
619 9 months 4 ngày
Hoa Diễm Vô Song
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
359 9 months 4 ngày
Trường Tương Tùy
Hoàn (full) - Trữ Gian
440 9 months 4 ngày
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
507 9 months 4 ngày
Tuyệt Sắc Tai Tinh
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
503 9 months 4 ngày
Tướng Quân Sủng Phu
Hoàn (full) - Ti Trúc Vô Âm
456 9 months 4 ngày
Cùng Quân Hoan Hảo
Hoàn (full) - Mặc Hắc Hoa
421 9 months 4 ngày
Thỏa Chí Tiêu Dao
Hoàn (full) - Thiếu Tử
367 9 months 4 ngày
Biên Bức
Hoàn (full) - Phong Lộng
526 9 months 4 ngày
Đan Vu Thưởng Nhân
Hoàn (full) - Vạn Ngữ
484 9 months 4 ngày
Hẻm Ngô Đồng
Hoàn (full) - Thiên Hỉ
323 9 months 4 ngày
Ky Luyến Vân Tiêu
Hoàn (full) - Tiếu Quả Nhị Nhân Tổ
302 9 months 4 ngày
Mặc Sắc Liên Y
Hoàn (full) - Lâu Liên Thanh
1001 9 months 4 ngày
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
472 9 months 4 ngày
Quỳnh Châu Toái Viên
Hoàn (full) - Thiên Phàm Vũ Điệu
306 9 months 4 ngày
Quỳnh Thương
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
358 9 months 4 ngày
Nhiên Tình
Hoàn (full) - Mmqewrt
353 9 months 4 ngày

Các trang