Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
2458 1 năm 3 months
Hủ Mộc Sung Đống Lương
Hoàn (full) - Tô Du Bính
2603 1 năm 3 months
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1702 1 năm 3 months
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1771 1 năm 3 months
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
2720 1 năm 3 months
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
898 1 năm 3 months
Phượng Ẩn Long Tàng
Hoàn (full) - Tiểu Tạ
1778 1 năm 3 months
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
2001 1 năm 3 months
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
1119 1 năm 3 months
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
1163 1 năm 3 months
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
880 1 năm 3 months
Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Hoàn (full) - Sinh Thần
3557 1 năm 3 months
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
1595 1 năm 3 months
Tiếu Xuân Phong – Giản giới
Hoàn (full) - Thủy Tình Quang
542 1 năm 3 months
Sinh Ý Nhân
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
857 1 năm 3 months
Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
4806 1 năm 3 months
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
1458 1 năm 3 months
[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
1549 1 năm 3 months
Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Hoàn (full) - Diệp Ức Lạc
3584 1 năm 3 months
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
1234 1 năm 3 months
Lưu Manh Tiểu Tử
Hoàn (full) - Tiểu Linh Dương
729 1 năm 3 months
Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Bảo Thạch
774 1 năm 3 months
Ngươi Là Nương Tử Của Ta
Hoàn (full) - Như quả ngã thị mã vĩ thảo
2043 1 năm 3 months
Tử Trì Liên Hoa
Hoàn (full) - Biên Tưởng
630 1 năm 3 months
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
1113 1 năm 3 months
Nhập Vọng
Hoàn (full) - Ô Kiểm Đại Tiếu
1090 1 năm 3 months
Nhất Tiếu Thiên Hạ Túy
Hoàn (full) - Khuyết Danh
909 1 năm 3 months
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1543 1 năm 3 months
Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
2559 1 năm 3 months
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
1086 1 năm 3 months
Xui Xẻo Thì Xui Xẻo
Hoàn (full) - A Thất
824 1 năm 3 months
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
983 1 năm 3 months
Công Giá
Hoàn (full) - Lạc Băng Lăng
1387 1 năm 3 months
Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
Hoàn (full) - Yên Ba Giang Nam
718 1 năm 3 months
Trường Tương Tùy
Hoàn (full) - Trữ Gian
656 1 năm 3 months
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
694 1 năm 3 months
Tuyệt Sắc Tai Tinh
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
776 1 năm 3 months
Tướng Quân Sủng Phu
Hoàn (full) - Ti Trúc Vô Âm
636 1 năm 3 months
Cùng Quân Hoan Hảo
Hoàn (full) - Mặc Hắc Hoa
565 1 năm 3 months
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
902 1 năm 3 months
Sát Tương Tư
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
1133 1 năm 3 months
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
817 1 năm 3 months
Hoa Diễm Vô Song
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
516 1 năm 3 months
Quỳnh Châu Toái Viên
Hoàn (full) - Thiên Phàm Vũ Điệu
440 1 năm 3 months
Quỳnh Thương
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
525 1 năm 3 months
Nhiên Tình
Hoàn (full) - Mmqewrt
491 1 năm 3 months
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
2255 1 năm 3 months
Thỏa Chí Tiêu Dao
Hoàn (full) - Thiếu Tử
537 1 năm 3 months
Biên Bức
Hoàn (full) - Phong Lộng
716 1 năm 3 months
Đan Vu Thưởng Nhân
Hoàn (full) - Vạn Ngữ
622 1 năm 3 months

Các trang