Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Có Biết Chăng Tương Tư Nhập Cốt
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Nguy Lâu
1152 5 months 1 tuần
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang
Hoàn (full) - Hồng Dạ
1963 5 months 1 tuần
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
601 5 months 1 tuần
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
612 5 months 1 tuần
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
430 5 months 1 tuần
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
1477 5 months 1 tuần
Phượng Ẩn Long Tàng
Hoàn (full) - Tiểu Tạ
946 5 months 1 tuần
Hải Âu Chi Thương
Hoàn (full) - Tà Linh
390 5 months 1 tuần
Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Hoàn (full) - Sinh Thần
2683 5 months 1 tuần
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
1088 5 months 1 tuần
Tiếu Xuân Phong – Giản giới
Hoàn (full) - Thủy Tình Quang
286 5 months 1 tuần
Sinh Ý Nhân
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
480 5 months 1 tuần
Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
1146 5 months 1 tuần
Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
Hoàn (full) - Diệp Ức Lạc
2866 5 months 1 tuần
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
816 5 months 1 tuần
Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Bảo Thạch
432 5 months 1 tuần
Lưu Manh Tiểu Tử
Hoàn (full) - Tiểu Linh Dương
411 5 months 1 tuần
[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử
Hoàn (full) - Vô Thố Thương Hoàng
1137 5 months 1 tuần
Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
995 5 months 1 tuần
Tử Trì Liên Hoa
Hoàn (full) - Biên Tưởng
341 5 months 1 tuần
Ngươi Là Nương Tử Của Ta
Hoàn (full) - Như quả ngã thị mã vĩ thảo
1436 5 months 1 tuần
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
628 5 months 1 tuần
Nhất Tiếu Thiên Hạ Túy
Hoàn (full) - Khuyết Danh
482 5 months 1 tuần
Nhập Vọng
Hoàn (full) - Ô Kiểm Đại Tiếu
689 5 months 1 tuần
Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
1391 5 months 1 tuần
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
584 5 months 1 tuần
Xui Xẻo Thì Xui Xẻo
Hoàn (full) - A Thất
443 5 months 1 tuần
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
632 5 months 1 tuần
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
884 5 months 1 tuần
Công Giá
Hoàn (full) - Lạc Băng Lăng
832 5 months 1 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
Hoàn (full) - Yên Ba Giang Nam
474 5 months 1 tuần
Tuyệt Sắc Tai Tinh
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
339 5 months 1 tuần
Tướng Quân Sủng Phu
Hoàn (full) - Ti Trúc Vô Âm
332 5 months 1 tuần
Cùng Quân Hoan Hảo
Hoàn (full) - Mặc Hắc Hoa
336 5 months 1 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
571 5 months 1 tuần
Sát Tương Tư
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
674 5 months 1 tuần
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
499 5 months 1 tuần
Hoa Diễm Vô Song
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
264 5 months 1 tuần
Trường Tương Tùy
Hoàn (full) - Trữ Gian
339 5 months 1 tuần
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
385 5 months 1 tuần
Quỳnh Thương
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
266 5 months 1 tuần
Nhiên Tình
Hoàn (full) - Mmqewrt
279 5 months 1 tuần
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
1473 5 months 1 tuần
Đan Vu Thưởng Nhân
Hoàn (full) - Vạn Ngữ
395 5 months 1 tuần
Thỏa Chí Tiêu Dao
Hoàn (full) - Thiếu Tử
287 5 months 1 tuần
Biên Bức
Hoàn (full) - Phong Lộng
438 5 months 1 tuần
Hẻm Ngô Đồng
Hoàn (full) - Thiên Hỉ
241 5 months 1 tuần
Ky Luyến Vân Tiêu
Hoàn (full) - Tiếu Quả Nhị Nhân Tổ
232 5 months 1 tuần
Mặc Sắc Liên Y
Hoàn (full) - Lâu Liên Thanh
860 5 months 1 tuần
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
344 5 months 1 tuần

Các trang