Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
Hoàn (full) - Vãn Chi
9252 3 months 4 tuần
Cuộc Sống Này Là Những Con Số
Hoàn (full) - Lam Tịch
4999 3 months 4 tuần
Hạc Minh Giang Hồ
Hoàn (full) - Diệp Mạch
643 4 months 2 tuần
Ái Sanh Nhật Ký
Hoàn (full) - Quảng Lăng Tán Nhi
3071 5 months 1 tuần
Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
Hoàn (full) - Diệp Sáp
2035 5 months 1 tuần
Công Bộ Thượng Thư Đối Mặt Với Việc Đoạn Tụ
Hoàn (full) - Vân Thượng Gia Tử
495 5 months 2 tuần
Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám
Hoàn (full) - Chi Chi
487 5 months 2 tuần
Nguyện Giả Thượng Câu
Hoàn (full) - Minh Dã
944 5 months 2 tuần
Bầu Trời Trong Trẻo
Hoàn (full) - Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
1130 5 months 2 tuần
Nữ Nhân Của Thị Trưởng
Hoàn (full) - Phong Dã
1333 5 months 2 tuần
Bảo Hộ Em Suốt Đời
Hoàn (full) - Mộng Vũ Thần
998 5 months 2 tuần
Bà Sa
Hoàn (full) - Mộ Thành Tuyết
544 5 months 2 tuần
Năm Xưa
Hoàn (full) - Cửu Nguyệt Quang
1859 5 months 2 tuần
Ban Mã Tuyến
Hoàn (full) - Dịch Bạch Thủ
798 5 months 2 tuần
Nghe Xem! Là Thời Gian Đang Hát
Hoàn (full) - Lạc Mạc Chi Vũ
574 6 months 1 tuần
Ngự Tỷ Lão Sư
Hoàn (full) - Nhất Nhất Đích Giai
773 6 months 1 tuần
Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo
Hoàn (full) - Nhất Sinh Bán Nhàn
619 6 months 2 tuần
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
Hoàn (full) - Diệp Sáp
781 6 months 2 tuần
Bà Xã Của Tui Là Xã Hội Đen
Hoàn (full) - Bạch Mặc Ngôn
474 7 months 2 ngày
Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế
Hoàn (full) - Endless Đãi Tục
780 7 months 3 ngày
Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo
Hoàn (full) - Tế Dương Phi Vũ
829 7 months 3 ngày
Trường Tình (Nữ Thượng Nữ Hạ)
Hoàn (full) - Minh Dã
1437 7 months 3 ngày
Dịch Và Thời An
Hoàn (full) - Vô Hà Ca
680 7 months 1 tuần
Vương Gia, Đi Thong Thả
Hoàn (full) - Dịch Lâm An
1195 7 months 1 tuần
Hệ liệt: Bỉ Ngạn Nhai - Quyển 6: Áp Đáo Bảo
Hoàn (full) - Bổn Điểu Tiên Phi
714 7 months 1 tuần
[Kojiyuu] Người Yêu Tiền Tỷ
Hoàn (full) - Duobaihe
437 7 months 1 tuần
Hương Bồ Mềm Như Tơ
Hoàn (full) - Tiểu Tiểu Sinh
267 7 months 1 tuần
Nhiên Khuynh Quân Tâm
Hoàn (full) - Tàn Tự Hi
750 7 months 1 tuần
Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ
Hoàn (full) - Hùng Lão Gia
852 7 months 1 tuần
Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
Hoàn (full) - Hồ Ly Đại Quân
777 7 months 1 tuần
Tang Thi Luyến Ái Nhật Ký
Hoàn (full) - Trà Dữ Phi Ngư
378 7 months 1 tuần
Thục Nữ Thời Đại
Hoàn (full) - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
562 7 months 1 tuần
Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc
Hoàn (full) - Ngô Đồng Tiểu Phong
750 7 months 1 tuần
Vượt Thời Gian Truy Sát Ngươi
Hoàn (full) - Tụ Trân Hình lão mụ
259 7 months 1 tuần
Đại Cung
Hoàn (full) - Minh Dã
1116 8 months 3 tuần
Diệp Quải Đông Nam Chi
Hoàn (full) - Phù Noãn
484 8 months 4 tuần
Phục Kích Ái
Hoàn (full) - Phong Dã
712 8 months 4 tuần
Hạ Chí Gặp Em
Hoàn (full) - Khả Anh Đỗ
390 9 months 1 ngày
Cô Trịch Ôn Nhu
Hoàn (full) - Mẫn Nhiên
1495 1 năm 1 tháng 1 tháng
Truyện Kể Trong Câu Chuyện
Hoàn (full) - Dịch Bạch Thủ
506 1 năm 1 tháng 1 tháng
Song Phi Yến
Hoàn (full) - Lạc Khuynh
1063 1 năm 1 tháng 1 tháng
Rốt Cuộc Gặp Được Em
Hoàn (full) - Văn Việt
1834 1 năm 1 tháng 1 tháng
Vị Chanh Bạc Hà
Hoàn (full) - Nghiễm Lăng Tán Nhân
1687 1 năm 1 tháng 1 tháng
Đại Thú Tân Nương
Hoàn (full) - Lạc Khuynh
1188 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
Hoàn (full) - Diệp Sáp
1176 1 năm 1 tháng 1 tháng
Mạc Đạo Vô Tâm
Hoàn (full) - Liễm Chu
1792 1 năm 1 tháng 1 tháng
Hữu Ương Lưỡng Song
Đang ra - Bằng Y Úy Ngã
1852 1 năm 4 months
Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 2)
- Lưu Diên Trường Ngưng
3300 3 năm 11 months
Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 3)
- Lưu Diên Trường Ngưng
1462 3 năm 11 months
Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 4)
- Lưu Diên Trường Ngưng
2347 3 năm 11 months

Các trang