Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bà Sa
Hoàn (full) - Mộ Thành Tuyết
35 3 ngày 15 giờ
Bảo Hộ Em Suốt Đời
Hoàn (full) - Mộng Vũ Thần
62 3 ngày 18 giờ
Nguyện Giả Thượng Câu
Hoàn (full) - Minh Dã
140 1 tháng 1 tháng 3 tuần
Cô Trịch Ôn Nhu
Hoàn (full) - Mẫn Nhiên
281 4 months 1 ngày
Truyện Kể Trong Câu Chuyện
Hoàn (full) - Dịch Bạch Thủ
175 4 months 1 tuần
Song Phi Yến
Hoàn (full) - Lạc Khuynh
293 4 months 1 tuần
Rốt Cuộc Gặp Được Em
Hoàn (full) - Văn Việt
396 4 months 1 tuần
Vị Chanh Bạc Hà
Hoàn (full) - Nghiễm Lăng Tán Nhân
252 4 months 2 tuần
Đại Thú Tân Nương
Hoàn (full) - Lạc Khuynh
310 4 months 2 tuần
Bầu Trời Trong Trẻo
Hoàn (full) - Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
288 4 months 2 tuần
Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
Hoàn (full) - Diệp Sáp
230 4 months 2 tuần
Mạc Đạo Vô Tâm
Hoàn (full) - Liễm Chu
711 4 months 2 tuần
Hữu Ương Lưỡng Song
Đang ra - Bằng Y Úy Ngã
338 6 months 3 tuần
Năm Xưa
Hoàn (full) - Cửu Nguyệt Quang
1024 8 months 2 tuần
Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 2)
- Lưu Diên Trường Ngưng
2902 3 năm 2 months
Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 3)
- Lưu Diên Trường Ngưng
1307 3 năm 2 months
Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 4)
- Lưu Diên Trường Ngưng
2070 3 năm 2 months
Cung khuynh
- Minh Dã
15902 3 năm 4 months
Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển chung: Thái bình thiên hạ)
- Lưu Diên Trường Ngưng
4900 3 năm 8 months
Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 1)
- Lưu Diên Trường Ngưng
7643 3 năm 9 months