Truyện ngắn


7.5
Trung bình: 7.5 (8 votes)
Tác giả: 
Tình trạng: 
Hoàn (full)

Tên tác phẩm: Truyện ngắn

Tác giả: Xuân Mộc Cầm

Thể loại: Tâm lý, Triết lý

Giới thiệu tác phẩm:

Tập truyện ngắn của Xuân Mộc Cầm

Gồm 7 truyện ngắn: Họ và ông lão ăn mày, Trà đạp, ca sĩ, trắng, sang chấn tâm lý, căn phòng kín, chiến binh ánh sáng

Facebook: https://www.facebook.com/monica.swan.5454