Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Túc Hạ Đích Luyến Nhân
Hoàn (full) - Dịch Tu La
509 1 năm 7 months
Cạnh Kiếm Chi Phong
Hoàn (full) - Tiêu Đường Đông Qua
1014 1 năm 7 months
Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
2862 1 năm 7 months
Truy Trục
Hoàn (full) - Phong Lộng
1288 1 năm 7 months
Vũ Lâm Lâm
Hoàn (full) - Diệp Hoa
1105 1 năm 7 months
Ngọc Toái Cung Khuynh
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
1767 1 năm 7 months
Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
933 1 năm 7 months
Bóng Lưng Nhạt Nhòa
Hoàn (full) - Hoặc Trạc Trạc
873 1 năm 7 months
Sửu Khất Mị Dược
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
1457 1 năm 7 months
Xui Xẻo Thì Xui Xẻo
Hoàn (full) - A Thất
949 1 năm 7 months
Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người
Hoàn (full) - Gia Cát Huyên Chi
1614 1 năm 7 months
Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc
Hoàn (full) - Túy Tiếu Phù Sinh
1980 1 năm 7 months
Khế Tử
Hoàn (full) - Dịch Tu La
1063 1 năm 7 months
Đương Niên Ly Tao
Hoàn (full) - Hà Há
1354 1 năm 7 months
Này, Đến YY Đi
Hoàn (full) - Hoặc Trạc Trạc
668 1 năm 7 months
Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân
Hoàn (full) - Nhất Phiến Phù Vân
674 1 năm 7 months
Ta Ái Ninh Tĩnh Lộ Chi Quất Khi
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
556 1 năm 7 months
Quý Ngài Lảm Nhảm
Hoàn (full) - Trường Vụ
1178 1 năm 7 months
Quỷ Súc Hung Mãnh
Hoàn (full) - Dương Nhục Tiện Đương
528 1 năm 7 months
Thần Hi - Tia Nắng Ban Mai
Hoàn (full) - Chu Nhi Phục Thuỷ
736 1 năm 7 months
Chung Cực Ngoan Liệt Miêu Dữ Miêu Ba Ba
Hoàn (full) - Thủy Chiêu
594 1 năm 7 months
Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Hoàn (full) - Lâm Tịch Ẩn
1039 1 năm 7 months
Em Họ Không Dễ Nuôi
Hoàn (full) - Lạt Tiêu Phan Phạn
2660 1 năm 7 months
Bình Đạm Sinh Hoạt
Hoàn (full) - Lam Xuyên
624 1 năm 7 months
Tộc Long Huyết
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
1821 1 năm 7 months
Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ
Hoàn (full) - Kiệt Khắc Hồ Tiêu
458 1 năm 7 months
Cầu Lui Nhân Gian Giới
Hoàn (full) - Thiên Đường Phóng Trục Giả
1629 1 năm 7 months
Công Giá
Hoàn (full) - Lạc Băng Lăng
1555 1 năm 7 months
Ngôi Sao Viễn Đông
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
547 1 năm 7 months
Nhị Thế Tổ Và Tình Địch
Hoàn (full) - Lâm Dực Phong
637 1 năm 7 months
Nhị Thế Tổ Và Tình Địch
Hoàn (full) - Lâm Dực Phong
637 1 năm 7 months
Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
Hoàn (full) - Yên Ba Giang Nam
832 1 năm 7 months
Yêu Nghiệt Hoành Sinh
Hoàn (full) - Tô Đặc
930 1 năm 7 months
Ngưu Nam
Hoàn (full) - Báo Chỉ Hồ Tường
1953 1 năm 7 months
Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì
Hoàn (full) - Đại Hà Hà
855 1 năm 7 months
Vệ Sĩ
Hoàn (full) - Hương Tiểu Mạch
1631 1 năm 7 months
Thực Hồn Đồ
Hoàn (full) - Kim Cương Quyển
1163 1 năm 7 months
Biệt Thái Nhập Hí
Hoàn (full) - Từ Cùng Mặc Tẫn
528 1 năm 7 months
Chủng Điền Dưỡng Nhi
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
5256 1 năm 7 months
Thất Lạc Phong Ấn
Hoàn (full) - Tô Du Bính
843 1 năm 7 months
Tuyệt Sắc Tai Tinh
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
898 1 năm 7 months
Thú Thế Chi Quân Gia Biến Hoàng Phu
Hoàn (full) - Túy Hoa Ngọa Tuyết
637 1 năm 7 months
Tần Gia Phụ Tử
Hoàn (full) - Tạm Đao Gia Môn
611 1 năm 7 months
Trường Tương Tùy
Hoàn (full) - Trữ Gian
802 1 năm 7 months
Tướng Quân Sủng Phu
Hoàn (full) - Ti Trúc Vô Âm
756 1 năm 7 months
Cùng Quân Hoan Hảo
Hoàn (full) - Mặc Hắc Hoa
638 1 năm 7 months
Hoa Diễm Vô Song
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
628 1 năm 7 months
Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ
Hoàn (full) - Chu Hiểu Nhiễm
753 1 năm 7 months
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
1030 1 năm 7 months
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
933 1 năm 7 months

Các trang