Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Kính Ảnh Tình Duyên
Hoàn (full) - Mạt Tiêm Thù
74 1 tháng 1 tháng 5 giờ
Kinh Đô Đào Hoa Nguyên
Hoàn (full) - Phiêu Ly Cơ
303 1 tháng 1 tháng 5 giờ
Lạc Hoa Hữu Ý
Hoàn (full) - Trần Sắc
149 1 tháng 1 tháng 5 giờ
Đam Tứ Tuyệt: Lạnh Lùng Hay Ôn Nhu
Hoàn (full) - Nhộng Hiên
101 1 tháng 1 tháng 5 giờ
Lấy Chồng Nhà Giàu
Hoàn (full) - Triệt Dạ Lưu Hương
172 1 tháng 1 tháng 13 giờ
Long Uyên
Hoàn (full) - Cá Mè Hoa Ưu Thương
89 1 tháng 1 tháng 13 giờ
[Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt] Mãn Nguyệt Tình Nhân
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
64 1 tháng 1 tháng 13 giờ
Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện
Hoàn (full) - Thâm Uyên Vô Sắc
172 1 tháng 1 tháng 13 giờ
Minh Dực Kiến
Hoàn (full) - Live
84 1 tháng 1 tháng 15 giờ
Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam: Vong Tích
Hoàn (full) - Tô Du Bính
53 1 tháng 1 tháng 15 giờ
Mộng Hồ Điệp
Hoàn (full) - Thuỷ Nguyệt Hoa
124 1 tháng 1 tháng 15 giờ
Một Phần Hai Mươi Tư
Hoàn (full) - Lữ Thiên Dật
63 1 tháng 1 tháng 15 giờ
Nắm Lấy Tay Nhau Là Định Mệnh
Hoàn (full) - Ám Dạ Tàn Nguyệt
113 1 tháng 1 tháng 15 giờ
Nan Nại (Khó Nhịn)
Hoàn (full) - Tưởng Tưởng Tưởng
63 1 tháng 1 tháng 15 giờ
Ngộ Long Ký
Hoàn (full) - Bách Quỷ Dạ Hành
80 1 tháng 1 tháng 15 giờ
Ngủ Ngon, Hẹn Mai Nhé
Hoàn (full) - Nagira Yuu
52 1 tháng 1 tháng 15 giờ
Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử
Hoàn (full) - Ô Mông Tiểu Yến
41 1 tháng 1 tháng 15 giờ
Nhất Chiến Thành Công
Hoàn (full) - Mê Dương
74 1 tháng 1 tháng 15 giờ
Nhất Thực Thiên hạ
Hoàn (full) - Khuynh Mộ Thanh Mộc
131 1 tháng 1 tháng 15 giờ
Như Lang
Hoàn (full) - Vạn Diệp Chi Thương
85 1 tháng 1 tháng 15 giờ
Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
82 1 tháng 1 tháng 16 giờ
Phù Sinh Mộng Hận Phong Trần
Hoàn (full) - Trần Ấn
57 1 tháng 1 tháng 16 giờ
Quạ Đen Quạ Trắng
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
62 1 tháng 1 tháng 16 giờ
Sắc Lang Thượng Sai Giường
Hoàn (full) - Đào Đào
94 1 tháng 1 tháng 16 giờ
Sau Khi Gặp Mặt
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
60 1 tháng 1 tháng 16 giờ
Số 10 Phố Yên Đại Tà
Hoàn (full) - Kiếm Tẩu Thiên Phong
99 1 tháng 1 tháng 19 giờ
Sói Đi Thành Đôi
Hoàn (full) - Vu Triết
188 1 tháng 1 tháng 19 giờ
Sự Trả Thù Công Bằng
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
212 1 tháng 1 tháng 19 giờ
Ta Là Mèo, Không Phải Hổ!
Hoàn (full) - Thanh Ninh
90 1 tháng 1 tháng 19 giờ
Thất Tình Tiên Sinh, Buổi Sáng Tốt Lành!
Hoàn (full) - Miêu Sơ
87 1 tháng 1 tháng 19 giờ
Thế Sự Vô Thường
Hoàn (full) - Bunny
81 1 tháng 1 tháng 19 giờ
Thiên Hữu
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
104 1 tháng 1 tháng 19 giờ
Áp Trại Phu Nhân
Hoàn (full) - Lam Hề Lạc
310 1 tháng 1 tháng 21 giờ
Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp
Hoàn (full) - Qifu A
135 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh
Hoàn (full) - Thanh La Phiến Tử
460 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Trọng Sinh Chi Hạ Trạch
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
181 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế
Hoàn (full) - Giới Thuần
618 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện
Hoàn (full) - Đoạn Tội Hoa
236 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Tự Bẻ Cong Để Yêu Cậu - Fly in Shallow
Hoàn (full) - Miêu Dã
79 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Tử Việt Lan San
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
72 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Ván Cược
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
128 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Vạn Năng Bảo Bảo
Hoàn (full) - Đông Trùng
50 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Vi Vi Đích Vi Tiếu
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
119 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Võ Lâm Bại Hoại
Hoàn (full) - Hôi Hồ
52 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Võng Du Kiếm Tam Chi Nhiệm Vụ Quán trà
Hoàn (full) - Bùi Nguyên
68 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Vọng Giang Nam
Hoàn (full) - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông
66 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Vũ Lâm Linh
Hoàn (full) - Bổn Mạt Điên Đảo
57 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Vương Phi Của Ta La Nam Nhân
Hoàn (full) - Thập Thế
76 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Xuân Phong Độ
Hoàn (full) - Thập Thế
62 1 tháng 1 tháng 1 ngày
Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
43 1 tháng 1 tháng 1 ngày

Các trang