Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
Hoàn (full) - Yên Ba Giang Nam
441 4 months 1 tuần
Vệ Sĩ
Hoàn (full) - Hương Tiểu Mạch
554 4 months 1 tuần
Ngưu Nam
Hoàn (full) - Báo Chỉ Hồ Tường
1281 4 months 1 tuần
Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì
Hoàn (full) - Đại Hà Hà
476 4 months 1 tuần
Thực Hồn Đồ
Hoàn (full) - Kim Cương Quyển
429 4 months 1 tuần
Biệt Thái Nhập Hí
Hoàn (full) - Từ Cùng Mặc Tẫn
222 4 months 1 tuần
Chủng Điền Dưỡng Nhi
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
2997 4 months 1 tuần
Thất Lạc Phong Ấn
Hoàn (full) - Tô Du Bính
349 4 months 1 tuần
Chung Cực Ngoan Liệt Miêu Dữ Miêu Ba Ba
Hoàn (full) - Thủy Chiêu
288 4 months 1 tuần
Thần Hi - Tia Nắng Ban Mai
Hoàn (full) - Chu Nhi Phục Thuỷ
341 4 months 1 tuần
Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
Hoàn (full) - Lâm Tịch Ẩn
532 4 months 1 tuần
Em Họ Không Dễ Nuôi
Hoàn (full) - Lạt Tiêu Phan Phạn
1128 4 months 1 tuần
Bình Đạm Sinh Hoạt
Hoàn (full) - Lam Xuyên
325 4 months 1 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
529 4 months 1 tuần
Tâm Thuỷ Dao
Hoàn (full) - Neleta
458 4 months 1 tuần
Quyển Dưỡng
Hoàn (full) - Đồi
483 4 months 1 tuần
Phòng 401, Khu Chung Cư Số 35
Hoàn (full) - Toái Toái Cửu Thập Tam
406 4 months 1 tuần
Sát Tương Tư
Hoàn (full) - Trần Tiểu Thái
632 4 months 1 tuần
Câu Chuyện Của Thụ Làm Ca Sáng Và Công Làm Ca Tối
Hoàn (full) - Bình Quả Thụ
311 4 months 1 tuần
Quỷ Kế
Hoàn (full) - Thiên Sứ J
353 4 months 1 tuần
Cửu Môn Ký Sự
Hoàn (full) - Sát Na Thất Công Tử
779 4 months 1 tuần
Tương Quân Phối
Hoàn (full) - Tiếu Tiếu Dương
354 4 months 1 tuần
Trường Tương Tùy
Hoàn (full) - Trữ Gian
307 4 months 1 tuần
Tuyệt Sắc Tai Tinh
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
296 4 months 1 tuần
Thú Thế Chi Quân Gia Biến Hoàng Phu
Hoàn (full) - Túy Hoa Ngọa Tuyết
236 4 months 1 tuần
Tần Gia Phụ Tử
Hoàn (full) - Tạm Đao Gia Môn
247 4 months 1 tuần
Tướng Quân Sủng Phu
Hoàn (full) - Ti Trúc Vô Âm
296 4 months 1 tuần
Cùng Quân Hoan Hảo
Hoàn (full) - Mặc Hắc Hoa
311 4 months 1 tuần
Hoa Diễm Vô Song
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
237 4 months 1 tuần
Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ
Hoàn (full) - Chu Hiểu Nhiễm
326 4 months 1 tuần
Bắc Kinh Cố Sự
Hoàn (full) - Tiểu Hòa
242 4 months 1 tuần
Đan Vu Thưởng Nhân
Hoàn (full) - Vạn Ngữ
364 4 months 1 tuần
Thủy Tinh Đăng Hệ Liệt
Hoàn (full) - Mộc Vũ Linh Âm
157 4 months 1 tuần
Thỏa Chí Tiêu Dao
Hoàn (full) - Thiếu Tử
256 4 months 1 tuần
Ky Luyến Vân Tiêu
Hoàn (full) - Tiếu Quả Nhị Nhân Tổ
207 4 months 1 tuần
Giường Đôi Màu Tím
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
544 4 months 1 tuần
Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân
Hoàn (full) - Thụy Giả
200 4 months 1 tuần
Tống Hồ Nhập Lang Khẩu
Hoàn (full) - Thiên Nham
315 4 months 1 tuần
Biên Bức
Hoàn (full) - Phong Lộng
399 4 months 1 tuần
Nhiên Tình
Hoàn (full) - Mmqewrt
249 4 months 1 tuần
Dược Biệt Đình
Hoàn (full) - Phúc Hắc Ác Ma
274 4 months 1 tuần
Tử Mệ
Hoàn (full) - Việt Ly
308 4 months 1 tuần
Quỳnh Châu Toái Viên
Hoàn (full) - Thiên Phàm Vũ Điệu
206 4 months 1 tuần
Quỳnh Thương
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
240 4 months 1 tuần
Huyết Oa Oa
Ngưng - U Dạ Điểm Tinh
200 4 months 1 tuần
Thiên Sơn Độc Hành
Hoàn (full) - Thủy Gian Bố Oa Oa
733 4 months 1 tuần
Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám
Hoàn (full) - Lâm Tri Lạc
1775 4 months 1 tuần
Mặc Sắc Liên Y
Hoàn (full) - Lâu Liên Thanh
816 4 months 1 tuần
Hẻm Ngô Đồng
Hoàn (full) - Thiên Hỉ
208 4 months 1 tuần
Bạo Quân
Hoàn (full) - Tế Miễu
1358 4 months 1 tuần

Các trang