Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Thanh Thanh Tử Câm
Hoàn (full) - Thụy Giả
33 2 tuần 23 giờ
Thiên Long Hãm Tình
Hoàn (full) - Tiểu Thập Tứ
46 2 tuần 23 giờ
Ma Đạo Tổ Sư: Chi Dương Diệu Tinh Trần
Hoàn (full) - Im Lặng Phiêu
39 2 tuần 23 giờ
Ôm Ba Ba Tí Hon Đi Gặp Cha
Hoàn (full) - Thần Điện Tế Ti
58 2 tuần 23 giờ
Trùng Sinh Chi Si Tửu Hữu Diễn
Hoàn (full) - Diễm Diễm Thiêu Không Hồng Phật Tang
69 2 tuần 23 giờ
Quỷ Tình Trái
Hoàn (full) - Cuồng Thượng Gia Cuồng
52 2 tuần 23 giờ
Lời Thì Thầm Của Những Đóa Hồng
Hoàn (full) - Teresa Medeiros
93 2 tuần 23 giờ
Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ
Hoàn (full) - Phong Tự Nguyệt
29 2 tuần 1 ngày
Quỷ Đoạn Tình Thương
Hoàn (full) - Hồng Hà
33 2 tuần 1 ngày
Điền Viên Nhật Thường
Hoàn (full) - Lý Tùng Nho
63 2 tuần 1 ngày
Quỷ Linh Tinh Quái Chi Đào Linh
Hoàn (full) - Phong Tự Nguyệt
33 2 tuần 1 ngày
Ái Thượng Đại Sư Huynh
Hoàn (full) - Đông Trùng
39 2 tuần 1 ngày
Qủy Ba Ba
Hoàn (full) - Tiểu Tiểu Mê Hồ
32 2 tuần 1 ngày
Thanh Mai Túy
Hoàn (full) - Đông Tiểu Thụ
45 2 tuần 1 ngày
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 5: Phong Vân Tế Hội
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
38 2 tuần 1 ngày
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 2: Thả Dung Thiên Hạ
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
24 2 tuần 1 ngày
Thanh Sơn Lục Thủy
Hoàn (full) - Bắc Tiểu An
27 2 tuần 1 ngày
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 3: Bích Huyết Hán Khanh
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
41 2 tuần 1 ngày
Phù Sinh Mộng Chi Bích Lạc
Hoàn (full) - Trần Ấn
49 2 tuần 1 ngày
Đãi Trọng Đầu
Hoàn (full) - Tạm Xuyên Mã Giáp
26 2 tuần 1 ngày
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ám Tương Tư
Hoàn (full) - Tự Từ
45 2 tuần 1 ngày
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 1: Tiếu Ngữ Khinh Trần
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
38 2 tuần 1 ngày
Tiểu Lâu Truyền Thuyết - Quyển 4: Phong Trung Kính Tiết
Hoàn (full) - Lão Trang Mặc Hàn
32 2 tuần 1 ngày
Thống Ái
Hoàn (full) - Mê Mê Mê
66 2 tuần 1 ngày
Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng
Hoàn (full) - Nhạn Quá Thanh Thiên
60 2 tuần 1 ngày
Kim Tịch Túy
Hoàn (full) - Nghiên Tiếu
52 2 tuần 1 ngày
Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Giáo Chủ
Hoàn (full) - Lưu Ly Châu Ki
39 2 tuần 1 ngày
Biện Kinh Trường Đoản Sự Hệ Liệt
Hoàn (full) - Duẫn Tử Hiên
34 2 tuần 1 ngày
Đại Biến Thiên Nhai Chung Bất Hoàn
Hoàn (full) - Trần Thế Công Chủ
22 2 tuần 1 ngày
Huyền cầm
Hoàn (full) - Aki
40 2 tuần 1 ngày
Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày
Hoàn (full) - 5 Ngốc
66 2 tuần 1 ngày
Hẻm Ngô Đồng
Hoàn (full) - Thiên Hỉ
58 2 tuần 1 ngày
Hoa Diễm Vô Song
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
49 2 tuần 1 ngày
Vườn Trẻ Thiên Đình
Hoàn (full) - Lục Dã Thiên Hạc
39 2 tuần 1 ngày
Hựu Nhất Xuân
Hoàn (full) - Đại Phong Quát Quá
68 2 tuần 1 ngày
Hoa Miên Liễu Túc
Hoàn (full) - Hàn Y
56 2 tuần 1 ngày
Hán Thủy Đan Ưng
Hoàn (full) - Tiêu
28 2 tuần 1 ngày
Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký - Khánh Trúc Nan Thư
Hoàn (full) - Tự Từ
33 2 tuần 1 ngày
Hắc Ám Xâm Tập
Hoàn (full) - Điển Y
25 2 tuần 1 ngày
Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu
Hoàn (full) - Tự Từ
33 2 tuần 1 ngày
Bản Sắc Lưu Manh
Hoàn (full) - Lãnh Hương Trần
40 2 tuần 1 ngày
Bạn Xấu Thân Ái
Hoàn (full) - Ngã Đích Tiểu Q
27 2 tuần 1 ngày
Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
Hoàn (full) - Phong Xuy Tiễn Vũ
232 2 tuần 1 ngày
Thanh Dục Tuyết Chủ
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
38 2 tuần 1 ngày
Cựu Nhân
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
60 2 tuần 1 ngày
Cuồng Thú 2: Băng Phôi
Hoàn (full) - Băng Long
57 2 tuần 2 ngày
Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc
Hoàn (full) - Hắc Vũ Diệc
104 2 tuần 2 ngày
Thần Y Cùng Vương Gia
Hoàn (full) - fujixxmu
100 2 tuần 2 ngày
Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện
Hoàn (full) - Phong Trung Linh
58 2 tuần 2 ngày
Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
93 2 tuần 2 ngày

Các trang