Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hồ Giá
Hoàn (full) - Tính Hầu Đích
149 2 months 3 tuần
Thiên Nguyệt Chi Mị
Hoàn (full) - Tử Sắc Mộc Ốc
108 2 months 3 tuần
Cự Tinh Vấn Đỉnh
Hoàn (full) - Mạc Thần Hoan
431 2 months 3 tuần
Phản Tướng
Hoàn (full) - Thủy Hồng Phi
164 2 months 3 tuần
Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn
Hoàn (full) - Cố Sở
117 2 months 3 tuần
Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực
Hoàn (full) - Tô Du Bính
131 2 months 3 tuần
Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
118 2 months 3 tuần
Hormone Thần Bí
Hoàn (full) - Túc Trần Tiểu Công Tử
215 2 months 3 tuần
Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
Hoàn (full) - Tố Quang Đồng
3313 2 months 3 tuần
Ràng Buộc Chi Gông Xiềng
Hoàn (full) - Hoán nguyệt
186 3 months 7 giờ
Quỷ Huynh
Hoàn (full) - Tạm Đao Gia Môn
132 3 months 7 giờ
Lâm Lạc Tịch Chiếu
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
278 3 months 3 tuần
Hẻm Sâu
Hoàn (full) - Bạn Tinh
292 3 months 3 tuần
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
471 3 months 3 tuần
Long Vũ Phi Thiên
Hoàn (full) - Kì Thỉ Nhân
345 3 months 3 tuần
Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
Hoàn (full) - U Hoàng Tử Lam
604 3 months 3 tuần
Quan Hệ Không Đứng Đắn
Hoàn (full) - Ngự Tiểu Phàm
382 3 months 3 tuần
Nguyện Giả Thượng Câu
Hoàn (full) - Minh Dã
218 3 months 4 tuần
Thằng Nhỏ Ngốc
Hoàn (full) - Liễu Mãn Pha
647 4 months 18 giờ
Tương Kiến Hoan
Hoàn (full) - Phi Thiên Dạ Tường
199 4 months 1 ngày
Ân Tứ
Đang ra - Sài Kê Đản
216 4 months 1 tuần
Đan Vu Thưởng Nhân
Hoàn (full) - Vạn Ngữ
223 4 months 1 tuần
Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
Hoàn (full) - Tàn Dương Phi Tuyết
272 4 months 1 tuần
Nam Nhi Cũng Đổ Lệ
Hoàn (full) - Dịch Nhân Bắc
417 4 months 1 tuần
Lưu Thủy Kim Triêu
Hoàn (full) - Tinh Khiết
706 4 months 2 tuần
Áp chót bảng giang hồ
Đang ra - Yan Nian
800 5 months 2 tuần
Phong Mang
Hoàn (full) - Sài Kê Đản
353 5 months 3 tuần
Tùy Ái Trầm Luân
Hoàn (full) - Thiên Nhai Khách
774 5 months 3 tuần
Tiên Lí Tình Duyên
Hoàn (full) - Nhược Lâm
230 5 months 3 tuần
Sát Phá Lang
Hoàn (full) - Hồng Y Quả
375 5 months 3 tuần
Quá Khách
Hoàn (full) - Cảnh Du Nhiên
216 5 months 3 tuần
Tiểu Dương Mị Mị
Hoàn (full) - Phù Phong Lưu Ly
273 5 months 3 tuần
Chồng Yêu - Thân Ái Đích Lão Công
Hoàn (full) - Hành Tinh Elton
305 5 months 3 tuần
Minh Cung Truyện
Đang ra - Trác Phương Nghiên
8565 6 months 2 ngày
Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân
Hoàn (full) - Dụ Thần
255 6 months 2 ngày
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
Hoàn (full) - Ly Sắc Bỉ Ngạn
392 6 months 4 ngày
Nếu em không phải một giấc mơ
Hoàn (full) - Marc Levy
72442 6 months 5 ngày
Kia Một Luồng Hy Vọng
Hoàn (full) - Thủy Mặc Chi Nhân
370 6 months 6 ngày
Trung Tâm Nghiên Cứu Những Người Không Bình Thường
Hoàn (full) - Tam Thập Tái
273 6 months 6 ngày
Chung Tình
Hoàn (full) - Tĩnh Thủy Biên
487 6 months 6 ngày
Tuyền Qua
Hoàn (full) - Một Hữu Ngư Đích Thủy Chử Ngư
200 6 months 6 ngày
Hương Thảo Thúc Tình
Hoàn (full) - Bạch Hải Đường
242 6 months 6 ngày
[Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh
Hoàn (full) - Thiển Thiển Đạm Mạc Ngân
410 6 months 1 tuần
Cô Trịch Ôn Nhu
Hoàn (full) - Mẫn Nhiên
392 6 months 1 tuần
Hữu Châu Hà Tu Độc
Hoàn (full) - Tô Du Bính
356 6 months 1 tuần
Thức Nhữ Bất Thức Đinh
Hoàn (full) - Tô Du Bính
378 6 months 1 tuần
Tiệt Hồ
Hoàn (full) - Mộc Thanh
232 6 months 1 tuần
Cực Lạc Tiên Sư
Hoàn (full) - Mê Dương
371 6 months 1 tuần
Xao Động
Hoàn (full) - Xác Đạn
543 6 months 1 tuần
Nhất Gia Tam Khẩu
Hoàn (full) - Ưu Hiên Chủ Nhân
270 6 months 1 tuần

Các trang