Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Cửu Vương Gia Hầu Bao Bạc Triệu
Hoàn (full) - Vainy
293 4 months 1 tuần
Hôn Quân Chỉ Nam
Hoàn (full) - Tu Thất
395 4 months 1 tuần
Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu
Hoàn (full) - Lục Sắc Xác
665 4 months 1 tuần
Hỗn Đản, Nói Không Với Cái Chết Sao!
Hoàn (full) - Ngọa Tào Khoái Bát Hạ
224 4 months 1 tuần
Cúc Đãng
Hoàn (full) - Lâm Quải Nhi
204 4 months 1 tuần
Hoàng Tử Trong Tháp Ngà
Hoàn (full) - Cốt Cốc
220 4 months 1 tuần
Công Chúa Bạch Tuyết Thụy Mỹ Nhân
Hoàn (full) - Tự Từ
206 4 months 1 tuần
Chúng Lý Tầm Tha
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
267 4 months 1 tuần
Chỉ Diên (Con Diều)
Hoàn (full) - Phong Khởi Liên Y
365 4 months 1 tuần
Bán Lộ Cầm Quân
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
178 4 months 1 tuần
Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
199 4 months 1 tuần
Bá Đạo Vương Gia, Điêu Ngoa Công Tử
Hoàn (full) - A Tạc
368 4 months 1 tuần
Câu Chuyện Của Phúc Hắc Trung Khuyển Công Và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ
Hoàn (full) - Lý Tà
694 4 months 1 tuần
Bá Đạo Vs Ôn Nhu
Hoàn (full) - Tam Nguyệt
364 4 months 1 tuần
Cấp Ngã Báo Báo
Hoàn (full) - Mê Dương
210 4 months 1 tuần
[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Chàng Quỷ Kí
Hoàn (full) - Bách Quỷ Dạ Hành
186 4 months 1 tuần
Cao Lãnh Sư Huynh Chịu Khổ Ký
Hoàn (full) - Lililicat
574 4 months 1 tuần
Cấm Ngục
Hoàn (full) - Bạo Kỳ
163 4 months 1 tuần
Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp
Hoàn (full) - Tô Du Bính
200 4 months 1 tuần
Bích Thủy Tình Thiên
Hoàn (full) - Tứ Huyền
169 4 months 1 tuần
Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân
Hoàn (full) - Phong Lộng
280 4 months 1 tuần
Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh
Hoàn (full) - Chuản Nghĩ Giai Kỳ
697 4 months 1 tuần
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh
Hoàn (full) - Vân Thấm Duyệt
672 4 months 1 tuần
Bất Giải Phong Tình
Hoàn (full) - Na Điểm Sự Nhi
184 4 months 1 tuần
Bảng Luyến
Hoàn (full) - Hỏa Lạp Tử
223 4 months 1 tuần
Bàng Hoàng Đích Dã Thú
Hoàn (full) - Bạch Vân
205 4 months 1 tuần
Bàn Vận Công
Hoàn (full) - Hắc Bạch Kiếm Yêu
239 4 months 1 tuần
Ái Bất Hối
Hoàn (full) - Huyễn Hải
558 4 months 1 tuần
Ái Đích Báo Báo
Hoàn (full) - Mê Dương
261 4 months 1 tuần
Ái Đích Thành Nhân Thức
Hoàn (full) - Phao Phao Tuyết Nhi
217 4 months 1 tuần
Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm!
Hoàn (full) - Vân Thượng Gia Tử
394 4 months 1 tuần
Ái Tình Luân Khuếch
Hoàn (full) - Đào Hoa Nông
436 4 months 1 tuần
[Chu Môn Xuân Sắc Hệ Liệt] Khiếp Vô Tình
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
255 4 months 1 tuần
Áp Trại Phu Nhân
Hoàn (full) - Lam Hề Lạc
721 4 months 1 tuần
[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi
Hoàn (full) - Chiến Thanh
414 4 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Gia Hữu Trư Yêu
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
301 4 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Kiếm Duyến
Hoàn (full) - Lê Hoa
228 4 months 1 tuần
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Hoàn (full) - Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
1520 4 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
214 4 months 1 tuần
Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
498 4 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
299 4 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
271 4 months 1 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Tình Trọng
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
359 4 months 1 tuần
[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế
Hoàn (full) - Khôi Hài
870 4 months 1 tuần
Quy Túc
Hoàn (full) - Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên
229 4 months 1 tuần
Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp
Hoàn (full) - Dung Ý
539 4 months 1 tuần
Túy Ngọa Hồng Trần
Hoàn (full) - Thuỷ Nguyệt Hoa
233 4 months 1 tuần
Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người
Hoàn (full) - Ô Thất
907 4 months 1 tuần
Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bách Dạ
1219 4 months 1 tuần
Trùng Sinh Chi Quyển Lang
Hoàn (full) - Lâm Vũ Song Trúc
757 4 months 1 tuần

Các trang