Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hỗn Đản, Nói Không Với Cái Chết Sao!
Hoàn (full) - Ngọa Tào Khoái Bát Hạ
327 11 months 2 tuần
Công Chúa Bạch Tuyết Thụy Mỹ Nhân
Hoàn (full) - Tự Từ
329 11 months 2 tuần
Hoàng Tử Trong Tháp Ngà
Hoàn (full) - Cốt Cốc
315 11 months 2 tuần
Hoàng Đế Là Gã Đại Lưu Manh
Hoàn (full) - Lục Lăng Linh
350 11 months 2 tuần
Hoàng Bán Tiên
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
824 11 months 2 tuần
Hỏa Diễm Triền Tình
Hoàn (full) - Lăng Tử Minh
449 11 months 2 tuần
Hổ Lạc Bình Dương Vi Khuyển Thê
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
405 11 months 2 tuần
Gặp Nhau Tại Biển Caribe
Hoàn (full) - Phong Lộng
357 11 months 2 tuần
Dụ Dỗ Mỹ Nam Quật Cường
Hoàn (full) - Chuế Mộng
361 11 months 2 tuần
Đông Phương Bất Bại Chi Tự Dưỡng Ngạo Kiều Nữ Vương
Hoàn (full) - Bán Thanh
429 11 months 2 tuần
Đạp Tuyết Tầm Mai
Hoàn (full) - Mộc Vũ Linh Âm
430 11 months 2 tuần
Đăng Hoa Bất Kham Tiễn
Hoàn (full) - Vương Thập Nhất
318 11 months 2 tuần
Dạ Tập
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
332 11 months 2 tuần
Cửu Vương Gia Yêu Triền Vạn Quán
Hoàn (full) - Vainy
468 11 months 2 tuần
Cửu Vương Gia Hầu Bao Bạc Triệu
Hoàn (full) - Vainy
412 11 months 2 tuần
Hỗn Trướng Từ Đâu Đến
Hoàn (full) - Khổ Tố
349 11 months 2 tuần
Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu
Hoàn (full) - Lục Sắc Xác
810 11 months 2 tuần
Hôn Quân Chỉ Nam
Hoàn (full) - Tu Thất
557 11 months 2 tuần
Bàng Hoàng Đích Dã Thú
Hoàn (full) - Bạch Vân
321 11 months 2 tuần
Bàn Vận Công
Hoàn (full) - Hắc Bạch Kiếm Yêu
350 11 months 2 tuần
Chúng Lý Tầm Tha
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
404 11 months 2 tuần
Chỉ Diên (Con Diều)
Hoàn (full) - Phong Khởi Liên Y
506 11 months 2 tuần
Bán Lộ Cầm Quân
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
289 11 months 2 tuần
Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
302 11 months 2 tuần
Bá Đạo Vương Gia, Điêu Ngoa Công Tử
Hoàn (full) - A Tạc
505 11 months 2 tuần
Câu Chuyện Của Phúc Hắc Trung Khuyển Công Và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ
Hoàn (full) - Lý Tà
1146 11 months 2 tuần
Bá Đạo Vs Ôn Nhu
Hoàn (full) - Tam Nguyệt
493 11 months 2 tuần
Cấp Ngã Báo Báo
Hoàn (full) - Mê Dương
308 11 months 2 tuần
[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Chàng Quỷ Kí
Hoàn (full) - Bách Quỷ Dạ Hành
329 11 months 2 tuần
Cao Lãnh Sư Huynh Chịu Khổ Ký
Hoàn (full) - Lililicat
696 11 months 2 tuần
Cấm Ngục
Hoàn (full) - Bạo Kỳ
287 11 months 2 tuần
Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp
Hoàn (full) - Tô Du Bính
328 11 months 2 tuần
Bích Thủy Tình Thiên
Hoàn (full) - Tứ Huyền
266 11 months 2 tuần
Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân
Hoàn (full) - Phong Lộng
447 11 months 2 tuần
Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh
Hoàn (full) - Chuản Nghĩ Giai Kỳ
827 11 months 2 tuần
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh
Hoàn (full) - Vân Thấm Duyệt
786 11 months 2 tuần
Bất Giải Phong Tình
Hoàn (full) - Na Điểm Sự Nhi
285 11 months 2 tuần
Bảng Luyến
Hoàn (full) - Hỏa Lạp Tử
331 11 months 2 tuần
[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế
Hoàn (full) - Khôi Hài
1020 11 months 2 tuần
Quy Túc
Hoàn (full) - Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên
354 11 months 2 tuần
Ái Bất Hối
Hoàn (full) - Huyễn Hải
759 11 months 2 tuần
Ái Đích Báo Báo
Hoàn (full) - Mê Dương
397 11 months 2 tuần
Ái Đích Thành Nhân Thức
Hoàn (full) - Phao Phao Tuyết Nhi
330 11 months 2 tuần
Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm!
Hoàn (full) - Vân Thượng Gia Tử
602 11 months 2 tuần
Ái Tình Luân Khuếch
Hoàn (full) - Đào Hoa Nông
545 11 months 2 tuần
[Chu Môn Xuân Sắc Hệ Liệt] Khiếp Vô Tình
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
362 11 months 2 tuần
[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi
Hoàn (full) - Chiến Thanh
538 11 months 2 tuần
Áp Trại Phu Nhân
Hoàn (full) - Lam Hề Lạc
944 11 months 2 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Gia Hữu Trư Yêu
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
441 11 months 2 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Kiếm Duyến
Hoàn (full) - Lê Hoa
344 11 months 2 tuần

Các trang