Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh
Hoàn (full) - Chuản Nghĩ Giai Kỳ
683 2 months 2 tuần
Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh
Hoàn (full) - Vân Thấm Duyệt
650 2 months 2 tuần
Bất Giải Phong Tình
Hoàn (full) - Na Điểm Sự Nhi
167 2 months 2 tuần
Bảng Luyến
Hoàn (full) - Hỏa Lạp Tử
204 2 months 2 tuần
Bàng Hoàng Đích Dã Thú
Hoàn (full) - Bạch Vân
180 2 months 2 tuần
Bàn Vận Công
Hoàn (full) - Hắc Bạch Kiếm Yêu
213 2 months 2 tuần
Chúng Lý Tầm Tha
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
239 2 months 2 tuần
Chỉ Diên (Con Diều)
Hoàn (full) - Phong Khởi Liên Y
329 2 months 2 tuần
Bán Lộ Cầm Quân
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
155 2 months 2 tuần
Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
174 2 months 2 tuần
Bá Đạo Vương Gia, Điêu Ngoa Công Tử
Hoàn (full) - A Tạc
342 2 months 2 tuần
Câu Chuyện Của Phúc Hắc Trung Khuyển Công Và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ
Hoàn (full) - Lý Tà
593 2 months 2 tuần
Bá Đạo Vs Ôn Nhu
Hoàn (full) - Tam Nguyệt
342 2 months 2 tuần
Cấp Ngã Báo Báo
Hoàn (full) - Mê Dương
187 2 months 2 tuần
[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Chàng Quỷ Kí
Hoàn (full) - Bách Quỷ Dạ Hành
165 2 months 2 tuần
Cao Lãnh Sư Huynh Chịu Khổ Ký
Hoàn (full) - Lililicat
550 2 months 2 tuần
Cấm Ngục
Hoàn (full) - Bạo Kỳ
125 2 months 2 tuần
Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp
Hoàn (full) - Tô Du Bính
174 2 months 2 tuần
Bích Thủy Tình Thiên
Hoàn (full) - Tứ Huyền
155 2 months 2 tuần
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
Hoàn (full) - Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu
1333 2 months 2 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Kiếm Duyến
Hoàn (full) - Lê Hoa
205 2 months 2 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Mã Đáo Thành Công
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
179 2 months 2 tuần
Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
443 2 months 2 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
271 2 months 2 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thử Thê
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
232 2 months 2 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Tình Trọng
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
330 2 months 2 tuần
[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế
Hoàn (full) - Khôi Hài
839 2 months 2 tuần
Quy Túc
Hoàn (full) - Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên
203 2 months 2 tuần
Ái Bất Hối
Hoàn (full) - Huyễn Hải
507 2 months 2 tuần
Ái Đích Báo Báo
Hoàn (full) - Mê Dương
235 2 months 2 tuần
Ái Đích Thành Nhân Thức
Hoàn (full) - Phao Phao Tuyết Nhi
193 2 months 2 tuần
Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm!
Hoàn (full) - Vân Thượng Gia Tử
351 2 months 2 tuần
Ái Tình Luân Khuếch
Hoàn (full) - Đào Hoa Nông
407 2 months 2 tuần
[Chu Môn Xuân Sắc Hệ Liệt] Khiếp Vô Tình
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
229 2 months 2 tuần
Áp Trại Phu Nhân
Hoàn (full) - Lam Hề Lạc
654 2 months 2 tuần
[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi
Hoàn (full) - Chiến Thanh
377 2 months 2 tuần
[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Gia Hữu Trư Yêu
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
281 2 months 2 tuần
Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia
Hoàn (full) - Giang Hồ Thái Yêu Sinh
551 2 months 2 tuần
Thổ Phỉ Công Lược
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
1111 2 months 2 tuần
Xung Động
Hoàn (full) - Hiểu Xuân
915 2 months 2 tuần
Xúc Thủ Sinh Xuân
Hoàn (full) - Đường Ny
363 2 months 2 tuần
Vương Gia Tha Mạng
Hoàn (full) - Ngã Gia Thiếu Gia Thị Tổng Công
230 2 months 2 tuần
Võng Du Chi Thúc Đẩy JQ
Hoàn (full) - Động Sinh Điện Động Thế
557 2 months 2 tuần
Viên Ngọc Kề Bên
Hoàn (full) - Khốn Ỷ Ngôn Lâu
416 2 months 2 tuần
Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp
Hoàn (full) - Dung Ý
495 2 months 2 tuần
Túy Ngọa Hồng Trần
Hoàn (full) - Thuỷ Nguyệt Hoa
206 2 months 2 tuần
Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người
Hoàn (full) - Ô Thất
864 2 months 2 tuần
Trùng Sinh Chi Thiên Hạ
Hoàn (full) - Bách Dạ
1181 2 months 2 tuần
Trùng Sinh Chi Quyển Lang
Hoàn (full) - Lâm Vũ Song Trúc
724 2 months 2 tuần
Trớ Chú Chi Tử
Hoàn (full) - Hương Phẩm Tử Hồ
196 2 months 2 tuần

Các trang