Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Trọng Sinh Ngự Linh Sư
Hoàn (full) - Hà Lam
197 2 months 1 tuần
Hạng Gia Đại Thiếu
Hoàn (full) - Sơ Lãng
342 2 months 1 tuần
Thất Lạc Phong Ấn
Hoàn (full) - Tô Du Bính
106 2 months 1 tuần
Huyết Phách
Hoàn (full) - Vân Điêu
132 2 months 1 tuần
Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân
Hoàn (full) - Thanh Sắc Vũ Dực
122 2 months 1 tuần
Hữu Xu
Hoàn (full) - Phong Lưu Thư Ngốc
108 2 months 1 tuần
Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì
Hoàn (full) - Đại Hà Hà
141 2 months 1 tuần
Vẫn Chờ Người Online
Hoàn (full) - Hi Hòa Thanh Linh
181 2 months 1 tuần
Phúc Trạch Hữu Dư
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
223 2 months 1 tuần
Chuồn Chuồn
Hoàn (full) - Bình Quả Thụ
93 2 months 1 tuần
Cầu Lui Nhân Gian Giới
Hoàn (full) - Thiên Đường Phóng Trục Giả
86 2 months 1 tuần
Tộc Long Huyết
Hoàn (full) - Thủy Thiên Thừa
98 2 months 1 tuần
Dược Sư
Hoàn (full) - Vô Chừng Phong
121 2 months 1 tuần
Thâm Hải Trường Miên
Hoàn (full) - Trư Bì Hảo Cật Oa
86 2 months 1 tuần
100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân
Hoàn (full) - Ẩn Không Nhân
67 2 months 1 tuần
Nguyên Thủy Tái Lai
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Tang
180 2 months 1 tuần
Ám Ảnh Chi Ma Luyến
Hoàn (full) - Thanh Vũ U Vũ
85 2 months 1 tuần
Ái Dục Phục Tùng
Hoàn (full) - Thập Cửu Khiêm Hòa
464 2 months 1 tuần
Bí Mật Của Đông Chí
Hoàn (full) - Ngưu Giác Cung
95 2 months 1 tuần
Bệnh Khí Mười Năm
Hoàn (full) - Hiểu thái gia
121 2 months 1 tuần
Biệt Thái Nhập Hí
Hoàn (full) - Từ Cùng Mặc Tẫn
66 2 months 1 tuần
Vệ Sĩ
Hoàn (full) - Hương Tiểu Mạch
128 2 months 1 tuần
Yêu Nghiệt Hoành Sinh
Hoàn (full) - Tô Đặc
75 2 months 1 tuần
Xà Quân
Hoàn (full) - Youko
78 2 months 1 tuần
Bươm Bướm
Hoàn (full) - Anh Bích
235 2 months 1 tuần
Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
Hoàn (full) - Thanh Ca
91 2 months 1 tuần
Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ
Hoàn (full) - Kiệt Khắc Hồ Tiêu
65 2 months 1 tuần
Thâm Độ Chí Tình
Hoàn (full) - Y Đình Mạt Đồng
625 2 months 1 tuần
Bối Đạo Nhi Trì
Hoàn (full) - Tiêu Mạc Nhân
129 2 months 1 tuần
Bóng Lưng Nhạt Nhòa
Hoàn (full) - Hoặc Trạc Trạc
82 2 months 1 tuần
Vương Triều Kim Ngọc - Quyển 5: Tranh Vanh
Hoàn (full) - Phong Lộng
83 2 months 1 tuần
Vương Triều Kim Ngọc - Quyển 4: Tung Hoành
Hoàn (full) - Phong Lộng
79 2 months 1 tuần
Vương Triều Kim Ngọc - Quyển 3: Thôi Xán
Hoàn (full) - Phong Lộng
82 2 months 1 tuần
Vương Triều Kim Ngọc - Quyển 2: Lệ Kim
Hoàn (full) - Phong Lộng
87 2 months 1 tuần
Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Hoàn (full) - Lưu Thủy Ngư
375 2 months 1 tuần
Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!
Hoàn (full) - Lữ Thiên Dật
87 2 months 1 tuần
Đương Cẩu Ái Thượng Miêu
Hoàn (full) - Vainy
62 2 months 1 tuần
Hung Thần
Hoàn (full) - Liễu Mãn Pha
83 2 months 1 tuần
Nhất Kiến Chung Tình
Hoàn (full) - Duy Na Tư
195 2 months 1 tuần
Này, Đến YY Đi
Hoàn (full) - Hoặc Trạc Trạc
78 2 months 1 tuần
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tô Nhiên
Hoàn (full) - Tiểu Yêu Đường Đường
170 2 months 1 tuần
Khế Tử
Hoàn (full) - Dịch Tu La
109 2 months 1 tuần
Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc
Hoàn (full) - Túy Tiếu Phù Sinh
165 2 months 1 tuần
Hấp Dẫn Nơi Đầu Mũi
Hoàn (full) - Tiểu Tô Nhụ
72 2 months 1 tuần
Hấp Dẫn Nơi Đầu Mũi
Hoàn (full) - Tiểu Tô Nhụ
72 2 months 1 tuần
Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ
Hoàn (full) - Thịnh Trang Vũ Bộ
79 2 months 1 tuần
Phong Khởi Đích Nhật Tử
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết
77 2 months 1 tuần
Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!
Hoàn (full) - Cổ Ngọc Văn Hương
224 2 months 1 tuần
Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu
Hoàn (full) - Thiên Lại Chỉ Diên
127 2 months 1 tuần
Quỷ Súc Hung Mãnh
Hoàn (full) - Dương Nhục Tiện Đương
66 2 months 1 tuần

Các trang