Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
Hoàn (full) - Diệp Sáp
2721 1 năm 2 months
Phong Khởi Đích Nhật Tử
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết
557 1 năm 2 months
Phong Cuồng Đích Tác Gia
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
685 1 năm 2 months
Thu Tư
Hoàn (full) - Nam Quân
2547 1 năm 2 months
Đọa Lạc Bạch Dào
Hoàn (full) - Phong Lộng
918 1 năm 2 months
Phu Bằng Thê Hữu
Hoàn (full) - Diễm Tuyết Tuyết
1167 1 năm 2 months
Lăng Nhiễm Trọng Sinh
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
3817 1 năm 2 months
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
1967 1 năm 2 months
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
1116 1 năm 2 months
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
1083 1 năm 2 months
Phản Tướng
Hoàn (full) - Thủy Hồng Phi
1039 1 năm 2 months
Phía Đông Thành Phố Nhỏ
Hoàn (full) - Kiếm Đoạn Đào Yêu
516 1 năm 2 months
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
854 1 năm 2 months
Tù Phi
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
1246 1 năm 2 months
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
2382 1 năm 2 months
Mỹ Nhân, Sao Sao Đát
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
911 1 năm 2 months
Ràng Buộc
Hoàn (full) - Ninh Mông Hoả Diệm
759 1 năm 2 months
Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Hoàn (full) - Gia Ngữ
900 1 năm 2 months
Thế Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Từ Từ Tiêu
1261 1 năm 2 months
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
1950 1 năm 2 months
Thiên Lý Khởi Giải
Hoàn (full) - Vị Tịch
717 1 năm 2 months
Thái Dương Của Ngày Mai
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
605 1 năm 2 months
Nắm Chặt Tay Người
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
679 1 năm 2 months
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
1561 1 năm 2 months
Ghi Chép JQ Game Online Của Họa Đoan
Hoàn (full) - Ca Đức Oa Oa
516 1 năm 2 months
Tiếu Xuân Phong – Giản giới
Hoàn (full) - Thủy Tình Quang
527 1 năm 2 months
Thực Vật Nhân
Hoàn (full) - Kaze Phong
740 1 năm 2 months
Sinh Ý Nhân
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
830 1 năm 2 months
Ám Ảnh Chi Ma Luyến
Hoàn (full) - Thanh Vũ U Vũ
674 1 năm 2 months
Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái
Hoàn (full) - Tịch
894 1 năm 2 months
Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
538 1 năm 2 months
Bệnh Khí Mười Năm
Hoàn (full) - Hiểu thái gia
767 1 năm 2 months
Siêu Sao, Tính Cái Gì?
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
2525 1 năm 2 months
Người Hầu Của Quý Ông
Hoàn (full) - Chi Phương Khỏa Lạp
1843 1 năm 2 months
Chí Ái
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
747 1 năm 2 months
Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
4318 1 năm 2 months
Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]?
Hoàn (full) - Tiêu Lâm
880 1 năm 2 months
Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn
Hoàn (full) - Cố Sở
942 1 năm 2 months
Gặp Được Một Ông Chồng Nhỏ Tuổi Hơn
Hoàn (full) - U Nhiễm
1185 1 năm 2 months
Thiên Nguyệt Chi Mị
Hoàn (full) - Tử Sắc Mộc Ốc
2509 1 năm 2 months
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
1201 1 năm 2 months
Hồ Giá
Hoàn (full) - Tính Hầu Đích
1070 1 năm 2 months
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Hoàn (full) - Nhữ Phu Nhân
4601 1 năm 2 months
Thanh Sắc Kiêm Bị
Hoàn (full) - Mê Hồ Quân
747 1 năm 2 months
Hổ Lang Truyền Thuyết
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
1016 1 năm 2 months
Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay
Hoàn (full) - Lâm Tri Lạc
804 1 năm 2 months
Em Mang Thai Con Trai Tôi!
Hoàn (full) - Vân Xuyên
1154 1 năm 2 months
Yêu Phải Tình Địch (Nghịch tập)
Hoàn (full) - Sài Kê Đản
3831 1 năm 2 months
Thiên Cao Lộ Viễn
Hoàn (full) - Ngự Tiểu Phàm
853 1 năm 2 months
Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo
Hoàn (full) - An Tiêu Tô Tô
1372 1 năm 2 months

Các trang