Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Hoa Thần Nguyệt Tịch
Hoàn (full) - Vị Lương
2450 1 năm 7 months
Hoàng Cung
Hoàn (full) - Đạm Ngọc
2730 1 năm 7 months
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
1840 1 năm 7 months
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
2672 1 năm 7 months
Hoàng Kim Thử Tham Ăn
Hoàn (full) - San Đóa Lạp
1093 1 năm 7 months
Huề Thủ Hi Thủ
Hoàn (full) - Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
799 1 năm 7 months
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
4200 1 năm 7 months
Ái Sanh Nhật Ký
Hoàn (full) - Quảng Lăng Tán Nhi
4025 1 năm 7 months
Ái Hậu Dư Sinh
Hoàn (full) - Yên Thị
3020 1 năm 7 months
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
Hoàn (full) - Thu Chí Thủy
1623 1 năm 7 months
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1881 1 năm 7 months
Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
Hoàn (full) - Diệp Sáp
3145 1 năm 7 months
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
1074 1 năm 7 months
Mỹ Nhân, Sao Sao Đát
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
1097 1 năm 7 months
Ràng Buộc
Hoàn (full) - Ninh Mông Hoả Diệm
897 1 năm 7 months
Phu Bằng Thê Hữu
Hoàn (full) - Diễm Tuyết Tuyết
1434 1 năm 7 months
Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Hoàn (full) - Gia Ngữ
1030 1 năm 7 months
Thu Tư
Hoàn (full) - Nam Quân
2902 1 năm 7 months
Phản Tướng
Hoàn (full) - Thủy Hồng Phi
1253 1 năm 7 months
Đọa Lạc Bạch Dào
Hoàn (full) - Phong Lộng
1131 1 năm 7 months
Phong Khởi Đích Nhật Tử
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết
636 1 năm 7 months
Phong Cuồng Đích Tác Gia
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
860 1 năm 7 months
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
2195 1 năm 7 months
Lăng Nhiễm Trọng Sinh
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
4385 1 năm 7 months
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
2671 1 năm 7 months
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
1298 1 năm 7 months
Phía Đông Thành Phố Nhỏ
Hoàn (full) - Kiếm Đoạn Đào Yêu
640 1 năm 7 months
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
1346 1 năm 7 months
Tù Phi
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
1411 1 năm 7 months
Ghi Chép JQ Game Online Của Họa Đoan
Hoàn (full) - Ca Đức Oa Oa
676 1 năm 7 months
Tiếu Xuân Phong – Giản giới
Hoàn (full) - Thủy Tình Quang
643 1 năm 7 months
Thiên Lý Khởi Giải
Hoàn (full) - Vị Tịch
889 1 năm 7 months
Thực Vật Nhân
Hoàn (full) - Kaze Phong
926 1 năm 7 months
Thế Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Từ Từ Tiêu
1477 1 năm 7 months
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
2489 1 năm 7 months
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
1793 1 năm 7 months
Thái Dương Của Ngày Mai
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
719 1 năm 7 months
Nắm Chặt Tay Người
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
823 1 năm 7 months
Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
6353 1 năm 7 months
Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
707 1 năm 7 months
Siêu Sao, Tính Cái Gì?
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
2904 1 năm 7 months
Bệnh Khí Mười Năm
Hoàn (full) - Hiểu thái gia
906 1 năm 7 months
Chí Ái
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
940 1 năm 7 months
Sinh Ý Nhân
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
1010 1 năm 7 months
Ám Ảnh Chi Ma Luyến
Hoàn (full) - Thanh Vũ U Vũ
853 1 năm 7 months
Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái
Hoàn (full) - Tịch
1034 1 năm 7 months
Người Hầu Của Quý Ông
Hoàn (full) - Chi Phương Khỏa Lạp
2179 1 năm 7 months
Yêu Phải Tình Địch (Nghịch tập)
Hoàn (full) - Sài Kê Đản
4056 1 năm 7 months
Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo
Hoàn (full) - An Tiêu Tô Tô
1545 1 năm 7 months
Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]?
Hoàn (full) - Tiêu Lâm
998 1 năm 7 months

Các trang