Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Đọa Lạc Bạch Dào
Hoàn (full) - Phong Lộng
612 8 months 1 tuần
Phong Khởi Đích Nhật Tử
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết
443 8 months 1 tuần
Phong Cuồng Đích Tác Gia
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
501 8 months 1 tuần
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
1660 8 months 1 tuần
Lăng Nhiễm Trọng Sinh
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
2858 8 months 1 tuần
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
1987 8 months 1 tuần
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
757 8 months 1 tuần
Phía Đông Thành Phố Nhỏ
Hoàn (full) - Kiếm Đoạn Đào Yêu
386 8 months 1 tuần
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
793 8 months 1 tuần
Tù Phi
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
1052 8 months 1 tuần
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
563 8 months 1 tuần
Thiên Lý Khởi Giải
Hoàn (full) - Vị Tịch
537 8 months 1 tuần
Thực Vật Nhân
Hoàn (full) - Kaze Phong
482 8 months 1 tuần
Thế Giới Chi Môn
Hoàn (full) - Từ Từ Tiêu
955 8 months 1 tuần
Phồn Hoa Thịnh Khai
Hoàn (full) - Uyên Điểu
1215 8 months 1 tuần
Đích Tử Nan Vi
Hoàn (full) - Thạch Đầu Dữ Thủy
1248 8 months 1 tuần
Thái Dương Của Ngày Mai
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
473 8 months 1 tuần
Nắm Chặt Tay Người
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
499 8 months 1 tuần
Ghi Chép JQ Game Online Của Họa Đoan
Hoàn (full) - Ca Đức Oa Oa
351 8 months 1 tuần
Tiếu Xuân Phong – Giản giới
Hoàn (full) - Thủy Tình Quang
380 8 months 1 tuần
Siêu Sao, Tính Cái Gì?
Hoàn (full) - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
1910 8 months 1 tuần
Bệnh Khí Mười Năm
Hoàn (full) - Hiểu thái gia
608 8 months 1 tuần
Chí Ái
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
532 8 months 1 tuần
Sinh Ý Nhân
Hoàn (full) - Nhan Lương Vũ
588 8 months 1 tuần
Ám Ảnh Chi Ma Luyến
Hoàn (full) - Thanh Vũ U Vũ
480 8 months 1 tuần
Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái
Hoàn (full) - Tịch
717 8 months 1 tuần
Người Hầu Của Quý Ông
Hoàn (full) - Chi Phương Khỏa Lạp
1336 8 months 1 tuần
Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
2107 8 months 1 tuần
Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
375 8 months 1 tuần
Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]?
Hoàn (full) - Tiêu Lâm
726 8 months 1 tuần
Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn
Hoàn (full) - Cố Sở
723 8 months 1 tuần
Thiên Nguyệt Chi Mị
Hoàn (full) - Tử Sắc Mộc Ốc
2262 8 months 1 tuần
Ngu Quân Như Sơn
Hoàn (full) - Thập Thế
934 8 months 1 tuần
Hồ Giá
Hoàn (full) - Tính Hầu Đích
845 8 months 1 tuần
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Hoàn (full) - Nhữ Phu Nhân
3540 8 months 1 tuần
Thanh Sắc Kiêm Bị
Hoàn (full) - Mê Hồ Quân
588 8 months 1 tuần
Gặp Được Một Ông Chồng Nhỏ Tuổi Hơn
Hoàn (full) - U Nhiễm
1015 8 months 1 tuần
Hổ Lang Truyền Thuyết
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
845 8 months 1 tuần
Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay
Hoàn (full) - Lâm Tri Lạc
594 8 months 1 tuần
Em Mang Thai Con Trai Tôi!
Hoàn (full) - Vân Xuyên
934 8 months 1 tuần
Thiên Cao Lộ Viễn
Hoàn (full) - Ngự Tiểu Phàm
662 8 months 1 tuần
Lưu Manh Tiểu Tử
Hoàn (full) - Tiểu Linh Dương
506 8 months 1 tuần
Yêu Phải Tình Địch (Nghịch tập)
Hoàn (full) - Sài Kê Đản
3455 8 months 1 tuần
Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo
Hoàn (full) - An Tiêu Tô Tô
1129 8 months 1 tuần
Ngươi Là Nương Tử Của Ta
Hoàn (full) - Như quả ngã thị mã vĩ thảo
1637 8 months 1 tuần
Bạn Qua Thư Thần Kỳ
Hoàn (full) - Xán Nhược Thần Hi
886 8 months 1 tuần
Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Hoàn (full) - Lăng Báo Tư
753 8 months 1 tuần
Yêu Thầm Kiểu Âu Mĩ
Hoàn (full) - Bất Lạc Đích Phàm Trần
515 8 months 1 tuần
Quấn Riết Vào Nhau
Hoàn (full) - Nam Chi
376 8 months 1 tuần
Thiếu Niên Của Anh
Hoàn (full) - Dạ Đích
430 8 months 1 tuần

Các trang