Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ
Hoàn (full) - Sinh Vật Đơn Bào
17145 4 months 1 tuần
Liệu đó có phải là định mệnh?
Đang ra - Thập Thập
2574 4 months 2 tuần
Dạy Bạn Cách Theo Đuổi Nam Thần
Hoàn (full) - Biên Tưởng
599 4 months 2 tuần
Đây Là Yêu
Hoàn (full) - Giá Thị Ái
1034 4 months 2 tuần
Di Thu
Hoàn (full) - Phong Kinh Dương
1230 4 months 2 tuần
Điểu Đông
Hoàn (full) - Hữu Thì Hạ Trư
786 4 months 2 tuần
Đoạn Tình Kết
Hoàn (full) - Thập Thế
1696 4 months 2 tuần
Dữ Dã Thú Tại Y Điện Viên
Hoàn (full) - Hồ Điệp
274 4 months 2 tuần
Dương Hoàng Đế Vs Sáu Lang Đại Thần
Hoàn (full) - Thần Luyến Phong
195 4 months 2 tuần
Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử
Hoàn (full) - Bút doanh doanh đích hoa nhi
184 4 months 2 tuần
Dưỡng Quỷ
Hoàn (full) - Tạm Đao Gia Môn
1323 4 months 2 tuần
Giang Hồ Trái
Hoàn (full) - Đào Phù
181 4 months 2 tuần
Hạc Minh Giang Hồ
Hoàn (full) - Diệp Mạch
636 4 months 2 tuần
Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới
Hoàn (full) - Không rõ tác giả
237 4 months 2 tuần
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
1636 4 months 2 tuần
Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang
Hoàn (full) - Nhạc Dương
2210 4 months 3 tuần
Phi Điển Hình NTR
Hoàn (full) - Nhất Bàn Sao Thanh Đậu
614 4 months 3 tuần
Người Ấy Không Yêu Tôi
Hoàn (full) - Trì Tổng Tra
1769 4 months 3 tuần
Hàng Xóm
Hoàn (full) - Thanh Đoan
1762 4 months 3 tuần
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
625 4 months 3 tuần
Diễm Sắc Thiếu Niên
Hoàn (full) - Vô Ý Vi Chi
968 4 months 3 tuần
Dân Quốc Yêu Đạo
Hoàn (full) - Tô Thành Ách Nhân
1615 4 months 3 tuần
Hối Tình Mạc Tương Tư
Hoàn (full) - Mặc Nguyệt Nghê Thường
978 5 months 1 tuần
Hổ Phụ
Hoàn (full) - Summer Bất Cụ Danh
1811 5 months 1 tuần
Hóa Nan Thức
Hoàn (full) - Phấn Đòa Báo
676 5 months 1 tuần
Hoa Thần Nguyệt Tịch
Hoàn (full) - Vị Lương
1621 5 months 1 tuần
Hoàng Cung
Hoàn (full) - Đạm Ngọc
1752 5 months 1 tuần
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
1259 5 months 1 tuần
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
1756 5 months 1 tuần
Hoàng Kim Thử Tham Ăn
Hoàn (full) - San Đóa Lạp
608 5 months 1 tuần
Huề Thủ Hi Thủ
Hoàn (full) - Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
470 5 months 1 tuần
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
3323 5 months 1 tuần
Ái Sanh Nhật Ký
Hoàn (full) - Quảng Lăng Tán Nhi
3066 5 months 1 tuần
Ái Hậu Dư Sinh
Hoàn (full) - Yên Thị
2332 5 months 1 tuần
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
Hoàn (full) - Thu Chí Thủy
1310 5 months 1 tuần
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1250 5 months 1 tuần
Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
Hoàn (full) - Diệp Sáp
2028 5 months 1 tuần
Phản Tướng
Hoàn (full) - Thủy Hồng Phi
617 5 months 2 tuần
Đọa Lạc Bạch Dào
Hoàn (full) - Phong Lộng
497 5 months 2 tuần
Phong Cuồng Đích Tác Gia
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
432 5 months 2 tuần
Phong Khởi Đích Nhật Tử
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết
401 5 months 2 tuần
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
1483 5 months 2 tuần
Lăng Nhiễm Trọng Sinh
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
2367 5 months 2 tuần
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
1804 5 months 2 tuần
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
609 5 months 2 tuần
Phía Đông Thành Phố Nhỏ
Hoàn (full) - Kiếm Đoạn Đào Yêu
323 5 months 2 tuần
Tù Phi
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
955 5 months 2 tuần
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
626 5 months 2 tuần
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
440 5 months 2 tuần
Ràng Buộc
Hoàn (full) - Ninh Mông Hoả Diệm
485 5 months 2 tuần

Các trang