Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Nịnh Thần Lăng Tiêu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
10598 1 năm 1 tháng 1 tháng
Tự Thị Cố Nhân Lai
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
4010 1 năm 1 tháng 1 tháng
Đại Ca
Hoàn (full) - Priest
13619 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thất Gia
Hoàn (full) - Priest
15242 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thiên Nhai Khách
Hoàn (full) - Priest
10596 1 năm 1 tháng 1 tháng
Chung Cực Lam Ấn
Hoàn (full) - Priest
12209 1 năm 1 tháng 1 tháng
Sự Tái Sinh Của Curtis
Hoàn (full) - Priest
4341 1 năm 1 tháng 1 tháng
Bác Sĩ Lang Thang
Hoàn (full) - Priest
7621 1 năm 1 tháng 1 tháng
Thằng Nhỏ Ngốc
Hoàn (full) - Liễu Mãn Pha
12141 1 năm 1 tháng 1 tháng
Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ
Hoàn (full) - Hi Nguyệt Công Tử
17646 1 năm 1 tháng 1 tháng
Quỷ Giá
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
4803 1 năm 1 tháng 1 tháng
Trở Lại Những Năm 80
Hoàn (full) - Lão Nạp Bất Hiểu Ái
18186 1 năm 1 tháng 1 tháng
Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
1143 1 năm 1 tháng 1 tháng
Trẫm Xuyên Việt Rồi
Đang ra - Lam Vũ
4945 1 năm 1 tháng 1 tháng
Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ
Hoàn (full) - Sinh Vật Đơn Bào
26726 1 năm 1 tháng 1 tháng
Liệu đó có phải là định mệnh?
Đang ra - Thập Thập
5350 1 năm 1 tháng 1 tháng
Dạy Bạn Cách Theo Đuổi Nam Thần
Hoàn (full) - Biên Tưởng
1339 1 năm 1 tháng 1 tháng
Đây Là Yêu
Hoàn (full) - Giá Thị Ái
2515 1 năm 1 tháng 1 tháng
Di Thu
Hoàn (full) - Phong Kinh Dương
1769 1 năm 1 tháng 1 tháng
Điểu Đông
Hoàn (full) - Hữu Thì Hạ Trư
1668 1 năm 1 tháng 1 tháng
Đoạn Tình Kết
Hoàn (full) - Thập Thế
3737 1 năm 1 tháng 1 tháng
Dữ Dã Thú Tại Y Điện Viên
Hoàn (full) - Hồ Điệp
588 1 năm 1 tháng 1 tháng
Dương Hoàng Đế Vs Sáu Lang Đại Thần
Hoàn (full) - Thần Luyến Phong
489 1 năm 1 tháng 1 tháng
Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử
Hoàn (full) - Bút doanh doanh đích hoa nhi
437 1 năm 1 tháng 1 tháng
Dưỡng Quỷ
Hoàn (full) - Tạm Đao Gia Môn
3025 1 năm 1 tháng 1 tháng
Giang Hồ Trái
Hoàn (full) - Đào Phù
429 1 năm 1 tháng 1 tháng
Hạc Minh Giang Hồ
Hoàn (full) - Diệp Mạch
1317 1 năm 1 tháng 1 tháng
Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới
Hoàn (full) - Không rõ tác giả
639 1 năm 1 tháng 1 tháng
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
2960 1 năm 1 tháng 1 tháng
Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang
Hoàn (full) - Nhạc Dương
3288 1 năm 2 months
Phi Điển Hình NTR
Hoàn (full) - Nhất Bàn Sao Thanh Đậu
962 1 năm 2 months
Người Ấy Không Yêu Tôi
Hoàn (full) - Trì Tổng Tra
2942 1 năm 2 months
Hàng Xóm
Hoàn (full) - Thanh Đoan
3077 1 năm 2 months
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
1213 1 năm 2 months
Diễm Sắc Thiếu Niên
Hoàn (full) - Vô Ý Vi Chi
1731 1 năm 2 months
Dân Quốc Yêu Đạo
Hoàn (full) - Tô Thành Ách Nhân
2213 1 năm 2 months
Hối Tình Mạc Tương Tư
Hoàn (full) - Mặc Nguyệt Nghê Thường
1555 1 năm 2 months
Hổ Phụ
Hoàn (full) - Summer Bất Cụ Danh
2131 1 năm 2 months
Hóa Nan Thức
Hoàn (full) - Phấn Đòa Báo
1006 1 năm 2 months
Hoa Thần Nguyệt Tịch
Hoàn (full) - Vị Lương
2163 1 năm 2 months
Hoàng Cung
Hoàn (full) - Đạm Ngọc
2452 1 năm 2 months
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
1646 1 năm 2 months
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
2386 1 năm 2 months
Hoàng Kim Thử Tham Ăn
Hoàn (full) - San Đóa Lạp
903 1 năm 2 months
Huề Thủ Hi Thủ
Hoàn (full) - Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
683 1 năm 2 months
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
3899 1 năm 2 months
Ái Sanh Nhật Ký
Hoàn (full) - Quảng Lăng Tán Nhi
3684 1 năm 2 months
Ái Hậu Dư Sinh
Hoàn (full) - Yên Thị
2760 1 năm 2 months
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
Hoàn (full) - Thu Chí Thủy
1506 1 năm 2 months
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1661 1 năm 2 months

Các trang