Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Điểu Đông
Hoàn (full) - Hữu Thì Hạ Trư
529 2 months 1 tuần
Đoạn Tình Kết
Hoàn (full) - Thập Thế
903 2 months 1 tuần
Dữ Dã Thú Tại Y Điện Viên
Hoàn (full) - Hồ Điệp
173 2 months 1 tuần
Dương Hoàng Đế Vs Sáu Lang Đại Thần
Hoàn (full) - Thần Luyến Phong
118 2 months 1 tuần
Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử
Hoàn (full) - Bút doanh doanh đích hoa nhi
112 2 months 1 tuần
Dưỡng Quỷ
Hoàn (full) - Tạm Đao Gia Môn
753 2 months 1 tuần
Giang Hồ Trái
Hoàn (full) - Đào Phù
112 2 months 1 tuần
Hạc Minh Giang Hồ
Hoàn (full) - Diệp Mạch
457 2 months 1 tuần
Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới
Hoàn (full) - Không rõ tác giả
136 2 months 1 tuần
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
1184 2 months 1 tuần
Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang
Hoàn (full) - Nhạc Dương
1823 2 months 2 tuần
Phi Điển Hình NTR
Hoàn (full) - Nhất Bàn Sao Thanh Đậu
500 2 months 2 tuần
Người Ấy Không Yêu Tôi
Hoàn (full) - Trì Tổng Tra
1405 2 months 2 tuần
Hàng Xóm
Hoàn (full) - Thanh Đoan
1264 2 months 3 tuần
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
449 2 months 3 tuần
Diễm Sắc Thiếu Niên
Hoàn (full) - Vô Ý Vi Chi
729 2 months 3 tuần
Dân Quốc Yêu Đạo
Hoàn (full) - Tô Thành Ách Nhân
1476 2 months 3 tuần
Hối Tình Mạc Tương Tư
Hoàn (full) - Mặc Nguyệt Nghê Thường
831 3 months 20 giờ
Hổ Phụ
Hoàn (full) - Summer Bất Cụ Danh
1740 3 months 21 giờ
Hóa Nan Thức
Hoàn (full) - Phấn Đòa Báo
605 3 months 21 giờ
Hoa Thần Nguyệt Tịch
Hoàn (full) - Vị Lương
1466 3 months 21 giờ
Hoàng Cung
Hoàn (full) - Đạm Ngọc
1546 3 months 21 giờ
Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ
Hoàn (full) - Nhã Kỷ
1145 3 months 22 giờ
Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt
Hoàn (full) - Sắc Như Không
1582 3 months 22 giờ
Hoàng Kim Thử Tham Ăn
Hoàn (full) - San Đóa Lạp
526 3 months 22 giờ
Huề Thủ Hi Thủ
Hoàn (full) - Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
426 3 months 22 giờ
Ám Vô Dạ Online
Hoàn (full) - Nguyệt Quang Vật Ngữ
3086 3 months 22 giờ
Ái Sanh Nhật Ký
Hoàn (full) - Quảng Lăng Tán Nhi
2906 3 months 22 giờ
Ái Hậu Dư Sinh
Hoàn (full) - Yên Thị
2186 3 months 22 giờ
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
Hoàn (full) - Thu Chí Thủy
1262 3 months 22 giờ
Ai, Anh Hùng Khí Đoản!
Hoàn (full) - Lê Hoa Yên Vũ
1131 3 months 22 giờ
Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
Hoàn (full) - Diệp Sáp
1816 3 months 22 giờ
Phiêu Bạc Phụ Tình
Hoàn (full) - Đào Yêu
472 3 months 1 tuần
Phía Đông Thành Phố Nhỏ
Hoàn (full) - Kiếm Đoạn Đào Yêu
277 3 months 1 tuần
Tù Phi
Hoàn (full) - Đoạn Tàn Tình
869 3 months 1 tuần
Tuý Hoa Ấm
Hoàn (full) - Lưu Thủy Vô Tình
475 3 months 1 tuần
Truy Công Tử
Hoàn (full) - Vainy
337 3 months 1 tuần
Mỹ Nhân, Sao Sao Đát
Hoàn (full) - Tiếu Mị Mị
508 3 months 1 tuần
Ràng Buộc
Hoàn (full) - Ninh Mông Hoả Diệm
396 3 months 1 tuần
Phu Bằng Thê Hữu
Hoàn (full) - Diễm Tuyết Tuyết
626 3 months 1 tuần
Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Hoàn (full) - Gia Ngữ
568 3 months 1 tuần
Thu Tư
Hoàn (full) - Nam Quân
1776 3 months 1 tuần
Phản Tướng
Hoàn (full) - Thủy Hồng Phi
501 3 months 1 tuần
Đọa Lạc Bạch Dào
Hoàn (full) - Phong Lộng
398 3 months 1 tuần
Phong Cuồng Đích Tác Gia
Hoàn (full) - Điệp Chi Linh
354 3 months 1 tuần
Phong Khởi Đích Nhật Tử
Hoàn (full) - Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết
366 3 months 1 tuần
Tuyết Hồ
Hoàn (full) - Huyền Tử Phách
1293 3 months 1 tuần
Lăng Nhiễm Trọng Sinh
Hoàn (full) - Kỳ Lân Ngọc
1857 3 months 1 tuần
Thùy Chủ Trầm Phù
Hoàn (full) - Thiên Thương
1654 3 months 1 tuần
Nắm Chặt Tay Người
Hoàn (full) - Lâm Tử Tự
340 3 months 1 tuần

Các trang