Tập truyện ngắn thứ hai


8
Trung bình: 8 (4 votes)
Tác giả: 
Tình trạng: 
Đang ra
Nguồn: 
https://xuanmoccam.jimdofree.com

Tên tác phẩm: Truyện ngắn thứ hai

Tác giả: Xuân Mộc Cầm

Thể loại: Tâm lý, Triết lý

Giới thiệu tác phẩm:

Tập truyện ngắn thứ hai của Xuân Mộc Cầm

Gồm 7 truyện ngắn

Nguồn: xuanmoccam.jimdofree.com

Facebook: https://www.facebook.com/monica.swan.5454