Tập truyện ngắn thứ hai


8
Trung bình: 8 (4 votes)
Tác giả: 
Tình trạng: 
Hoàn (full)

Tên tác phẩm: Truyện ngắn thứ hai

Tác giả: Xuân Mộc Cầm

Thể loại: Tâm lý, Triết lý

Giới thiệu tác phẩm:

Tập truyện ngắn thứ hai của Xuân Mộc Cầm

Gồm 7 truyện ngắn

Facebook: https://www.facebook.com/monica.swan.5454