Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp tăng dần Cập nhật
441813 1 năm 6 months
439498 1 năm 5 months
421056 1 năm 5 months
401795 2 năm 2 months
400663 1 năm 10 months
362704 2 năm 2 months
346966 1 năm 7 months
338028 1 năm 6 months
336327 1 năm 10 months
334159 1 năm 7 months
324288 1 năm 9 months
320395 2 năm 2 months
312931 1 năm 10 months
307757 1 năm 6 months
307496 1 năm 8 months
303210 1 năm 10 months
300283 1 năm 8 months
300126 1 năm 8 months
299994 1 năm 5 months
297068 1 năm 3 months
296359 1 năm 10 months
289618 1 năm 10 months
288940 2 năm 2 months
286697 2 năm 1 tháng 1 tháng
282595 5 months 3 tuần
273608 1 năm 7 months
268924 3 months 6 ngày
262995 1 năm 7 months
262279 1 năm 5 months
259302 2 năm 7 months
258871 5 months 4 tuần
256341 1 năm 6 months
256076 1 năm 5 months
255508 2 năm 2 months
248902 1 năm 10 months
245703 2 năm 4 months
245241 2 năm 2 months
242464 1 năm 10 months
241214 1 năm 8 months
236455 1 năm 10 months
236282 1 năm 10 months
234808 2 năm 5 months
224667 1 năm 6 months
224531 1 năm 9 months
223995 2 năm 1 tháng 1 tháng
217552 1 năm 6 months
215896 1 năm 5 months
215264 1 năm 4 months
210848 1 năm 8 months
207546 2 năm 5 months

Các trang