Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
54980 10 months 3 tuần
27540 10 months 3 tuần
24012 10 months 3 tuần
70542 10 months 3 tuần
6036 10 months 3 tuần
3074 10 months 3 tuần
4221 10 months 3 tuần
90659 10 months 3 tuần
5246 11 months 2 ngày
146625 11 months 1 tuần
220279 11 months 1 tuần
263747 11 months 2 tuần
2625382 11 months 3 tuần
29828 11 months 3 tuần
71145 11 months 3 tuần
1593204 12 months 4 ngày
32125 1 năm 2 tuần
174133 1 năm 2 tuần
67164 1 năm 2 tuần
394988 1 năm 2 tuần
82300 1 năm 2 tuần
2900211 1 năm 2 tuần
131216 1 năm 3 tuần
700169 1 năm 3 tuần
26292 1 năm 3 tuần
18683 1 năm 3 tuần
25245 1 năm 3 tuần
7343 1 năm 3 tuần
18104 1 năm 3 tuần
32886 1 năm 3 tuần
17154 1 năm 3 tuần
5036 1 năm 3 tuần
22054 1 năm 3 tuần
16506 1 năm 3 tuần
159868 1 năm 3 tuần
7722 1 năm 3 tuần
3714 1 năm 3 tuần
4313 1 năm 3 tuần
7090 1 năm 4 tuần
18069 1 năm 4 tuần
29510 1 năm 4 tuần
24016 1 năm 4 tuần
19018 1 năm 4 tuần
56217 1 năm 4 tuần
15508 1 năm 4 tuần
103887 1 năm 4 tuần
8857 1 năm 4 tuần
14182 1 năm 4 tuần
9004 1 năm 4 tuần
5449 1 năm 4 tuần

Các trang