Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Cập nhật
8923 3 months 3 tuần
22623 3 months 3 tuần
4673 3 months 3 tuần
41104 3 months 3 tuần
2827 3 months 3 tuần
4917 3 months 3 tuần
2969 3 months 3 tuần
1689 3 months 3 tuần
9964 3 months 3 tuần
6268 3 months 3 tuần
128972 3 months 3 tuần
51205 3 months 3 tuần
375619 3 months 3 tuần
10893 3 months 3 tuần
292440 3 months 3 tuần
15168 3 months 3 tuần
1629 3 months 3 tuần
2154 3 months 3 tuần
19717 3 months 3 tuần
901 3 months 3 tuần
2021 3 months 3 tuần
5388 3 months 3 tuần
1736 3 months 3 tuần
1397 3 months 3 tuần
2212 3 months 3 tuần
8578 3 months 3 tuần
2690 3 months 3 tuần
1786 3 months 3 tuần
1610 3 months 3 tuần
3354 3 months 3 tuần
3869 3 months 3 tuần
6474 3 months 3 tuần
1856 3 months 3 tuần
2218 3 months 3 tuần
2956 3 months 4 tuần
5110 3 months 4 tuần
1152 3 months 4 tuần
Đọc Thầm
Hoàn (full) - Priest - Trinh thám
8191 3 months 4 tuần
Hoại đạo
Hoàn (full) - Priest - Trinh thám
5051 3 months 4 tuần
Lục Hào
Hoàn (full) - Priest - Võ Hiệp
4700 3 months 4 tuần
4471 3 months 4 tuần
4280 3 months 4 tuần
3167 3 months 4 tuần
3267 3 months 4 tuần
1393 3 months 4 tuần
2078 3 months 4 tuần
4127 3 months 4 tuần
6915 3 months 4 tuần
1842 3 months 4 tuần
1766 4 months 2 giờ

Các trang