Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp tăng dần Cập nhật
3465294 8 months 3 tuần
3350910 10 months 2 tuần
2908402 1 năm 3 tuần
2633432 11 months 3 tuần
1812845 1 năm 1 tháng 1 tháng
1684569 1 năm 1 tháng 1 tháng
1655645 1 năm 1 tháng 1 tháng
1628123 2 năm 3 months
1600666 1 năm 3 ngày
1575234 1 năm 1 tháng 1 tháng
1197279 1 năm 6 months
1095773 1 năm 3 months
949925 1 năm 10 months
944764 1 năm 3 months
894749 1 năm 2 months
893626 2 months 4 tuần
889059 1 năm 10 months
864829 1 năm 2 months
840003 2 năm 3 tuần
821510 1 năm 10 months
702794 1 năm 3 tuần
693107 1 năm 6 months
672363 1 năm 1 tháng 1 tháng
664335 1 năm 4 months
662715 9 months 3 tuần
660460 2 năm 2 months
645494 1 năm 10 months
634721 1 năm 8 months
630853 1 năm 12 months
616081 1 năm 1 tháng 1 tháng
596090 1 năm 2 months
548169 1 năm 8 months
545434 2 months 1 ngày
542570 1 năm 6 months
539319 1 năm 2 months
527169 9 months 1 tuần
494466 1 năm 3 months
489918 1 năm 6 months
483888 1 năm 3 months
468268 2 năm 1 tháng 1 tháng
457066 1 năm 3 months
445310 1 năm 3 months
440660 1 năm 2 months
434359 5 months 2 tuần
421389 1 năm 3 months
418232 1 năm 6 months
412010 1 năm 7 months
411373 1 năm 7 months
397345 1 năm 6 months
396865 1 năm 3 tuần

Các trang