Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp tăng dần Cập nhật
4238224 1 năm 4 months
3847180 1 năm 6 months
3325608 1 năm 8 months
2934788 1 năm 7 months
2672538 1 năm 8 months
2276052 1 năm 9 months
1999739 1 năm 9 months
1936098 1 năm 9 months
1892923 1 năm 7 months
1678379 2 năm 11 months
1549614 1 năm 11 months
1541253 2 năm 2 months
1173436 10 months 3 tuần
1071558 3 months 1 ngày
993955 1 năm 10 months
973125 2 năm 10 months
964985 2 năm 6 months
963812 1 năm 11 months
925203 2 năm 6 months
918416 2 năm 3 months
871163 1 năm 9 months
868206 1 năm 10 months
851485 2 năm 8 months
851258 2 năm 4 months
844521 2 năm 6 months
843795 1 năm 8 months
833868 2 năm 2 months
810219 9 months 3 tuần
782673 1 năm 5 months
777576 1 năm 10 months
734030 2 năm 2 months
689305 1 năm 9 months
681338 2 năm 1 tuần
679254 2 năm 9 months
673698 2 năm 6 months
665177 1 năm 5 months
646558 2 năm 7 months
635151 2 năm 2 tuần
621605 2 năm 2 months
606881 1 năm 9 months
595421 1 năm 1 tháng 1 tháng
588720 1 năm 10 months
567105 2 năm 2 months
554971 1 năm 9 months
544245 1 năm 11 months
543374 1 năm 10 months
536024 2 năm 2 months
512598 2 năm 2 months
502929 1 năm 8 months
498563 1 năm 11 months

Các trang