Sách truyện full chọn lọc

Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọcsắp xếp tăng dần Cập nhật
1529538 1 năm 4 months
1369582 2 tuần 3 ngày
1330630 1 tháng 1 tháng 2 tuần
1256355 1 tháng 1 tháng 3 tuần
933508 11 months 2 tuần
912526 4 months 2 tuần
860850 3 months 2 tuần
828147 11 months 3 tuần
823412 1 năm 1 tháng 1 tháng
816805 2 months 1 tuần
778995 11 months 2 tuần
639108 7 months 3 tuần
637626 5 months 2 tuần
608888 1 năm 3 tuần
604179 11 months 3 tuần
602939 3 months 1 ngày
534303 3 months 2 tuần
509254 7 months 2 tuần
463776 4 months 2 tuần
452191 7 months 2 tuần
437077 3 months 2 tuần
435309 4 months 1 tuần
434904 1 năm 2 months
388278 7 months 1 tuần
368198 11 months 3 tuần
350476 2 months 2 tuần
348428 3 tuần 6 ngày
333764 3 months 2 tuần
322423 11 months 3 tuần
316151 7 months 3 tuần
304807 6 months 3 tuần
304352 2 months 1 tuần
302348 2 months 1 tuần
288279 4 months 3 ngày
287199 11 months 3 tuần
286274 3 months 3 tuần
284874 5 months 1 tuần
283777 1 tháng 1 tháng 2 tuần
278481 5 months 3 tuần
265568 7 months 2 tuần
265126 10 months 3 tuần
261957 7 months 2 ngày
256014 7 months 3 tuần
251529 11 months 4 tuần
248670 3 months 1 tuần
236386 12 months 2 ngày
228550 5 months 3 tuần
223336 7 months 2 tuần
222456 3 months 2 tuần
216335 7 months 2 tuần

Các trang