Có một phố vừa đi qua phố

- Đàn ông thằng nào cũng chó!
- Ơ kìa! Tao là đàn ông đấy nhé!
- Kệ mày! Nhưng đàn ông thằng nào cũng chó!
...
- Mày thì cái gì cũng "ừ". Thằng nào chỉ cốt qua chuyện cũng "ừ"! Đàn ông đứa nào cũng chó!...