Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Chú Rể Của Ác Ma
Hoàn (full) - Điển Tâm
292 6 months 3 tuần
Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi
Hoàn (full) - Minh Tinh
244 6 months 3 tuần
Chồng Tôi Thật Anh Tuấn
Hoàn (full) - Kim Huyên
305 6 months 3 tuần
Chồng Tôi Ngoại Tình
Hoàn (full) - Hoa Vũ Thanh Phong
386 6 months 3 tuần
Cho Bạc Hà Thêm Đường
Hoàn (full) - Chỉ Tiêm Nhi
281 6 months 3 tuần
Thời gian đẹp nhất là khi yêu em
Hoàn (full) - Phỉ Ngã Tư Tồn
48211 6 months 3 tuần
Chiếm Đoạt Vợ Yêu
Hoàn (full) - Tiểu Ngôn
356 6 months 3 tuần
Chia Tay Vạn Tuế
Hoàn (full) - Minh Tinh
231 6 months 3 tuần
Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh
Hoàn (full) - Mộc Phù Sinh
369 6 months 3 tuần
Người Đàn Ông Của Tôi
Hoàn (full) - Dung Quang
585 6 months 3 tuần
Cắt Được Ác Phu
Hoàn (full) - Minh Tinh
249 6 months 3 tuần
Cao Điệu Ái Thê Đại Trượng Phu
Hoàn (full) - Giản Anh
244 6 months 3 tuần
Bối Lạc Gia Tác Tình
Hoàn (full) - Mạn Ny
382 6 months 3 tuần
Bỏ Ngươi Cưới Ai
Hoàn (full) - Hương Nại Nhân
215 6 months 3 tuần
Ăn Tướng Công
Hoàn (full) - Lăng Trúc
223 6 months 3 tuần
Bạn Trai Của Tôi Là Thái tử
Hoàn (full) - Tự Nguyệt
314 6 months 3 tuần
Bán Tướng Công
Hoàn (full) - Lăng Trúc
262 6 months 3 tuần
Anh Không Thương Tôi
Hoàn (full) - Khải Ly
344 6 months 3 tuần
Ai Nói Chúng Tôi Không Mờ Ám
Hoàn (full) - Hồng Cửu
364 6 months 3 tuần
Ác Nam Hấp Dẫn
Hoàn (full) - Mạn Ny
258 6 months 3 tuần
Ấn Kí Của Lão Hổ
Hoàn (full) - Đường Quyên
210 6 months 3 tuần
A Di Cách Vách Muốn Kết Hôn
Hoàn (full) - Nghệ Quân
259 6 months 3 tuần
Nương Tử Thích Tác Quái
Hoàn (full) - Cừu Mộng
224 6 months 3 tuần
Nương Tử Tạm Khoan Dung
Hoàn (full) - Cầu Mộng
247 6 months 3 tuần
Nha Hoàn Thị Tẩm
Hoàn (full) - Phương Mẫn
375 6 months 3 tuần
Nắm Tay Sai Gả Đúng Người
Hoàn (full) - Cốc Dủy Tử
458 6 months 3 tuần
Muốn Kết Hôn Tự Tự
Hoàn (full) - Kim Huyên
298 6 months 3 tuần
Mùa Xuân Của Tiểu Trư
Hoàn (full) - Đồng Tranh
259 6 months 3 tuần
Vân Cơ
Hoàn (full) - Lăng Hi
348 6 months 3 tuần
Một Cộng Một Bằng Ba
Hoàn (full) - Tang Lôi
296 6 months 3 tuần
Món Ăn Riêng Của Bạn Gái
Hoàn (full) - Tạp Nhi
243 6 months 3 tuần
Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương!
Hoàn (full) - Huỳnh Cơ
275 6 months 3 tuần
Man Nữ Hiệp
Hoàn (full) - Đồng Ny
237 6 months 3 tuần
Ly Hôn Lão Ba
Hoàn (full) - Kim Huyên
320 6 months 3 tuần
Lên Xà Nhà Trộm Thê
Hoàn (full) - Cầu Mộng
266 6 months 3 tuần
Lấy Vợ Phải Lấy Nhàn
Hoàn (full) - Vô Tụ Long Hương
284 6 months 3 tuần
Lão Tứ Là Thiên Tài
Hoàn (full) - Kim Huyên
271 6 months 3 tuần
Lão Bà Theo Ta Về Nhà Đi
Hoàn (full) - Tửu Tiểu Thất
351 6 months 3 tuần
Lãnh Cúc Băng Tâm
Hoàn (full) - Kí Thu
249 6 months 3 tuần
Làm Khốc Bảo Chủ Tức Giận
Hoàn (full) - Chu Ánh Huy
247 6 months 3 tuần
Kim Cương Tình Nhân
Hoàn (full) - Minh Tinh
345 6 months 3 tuần
Không May Yêu Thương Ngươi
Hoàn (full) - Thiên Thảo
283 6 months 3 tuần
Hưu Điệu Tổng Tài
Hoàn (full) - Minh Tinh
288 6 months 3 tuần
Hưởng Hết Sủng Nịch
Hoàn (full) - Đóa Diên
340 6 months 3 tuần
Hồng Trang Tình Lang
Hoàn (full) - Cung Sơn Thiến
207 6 months 3 tuần
Học Làm Ông Xã
Hoàn (full) - Mễ Nhạc
309 6 months 3 tuần
Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em
Hoàn (full) - Qúy Khả Sắc
291 6 months 3 tuần
Lan Lăng Vương
Hoàn (full) - Dương Thiên Tử
320 6 months 3 tuần
Du Đồng Nở Hoa
Hoàn (full) - Trùng Tiểu Biển
358 6 months 3 tuần
Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Cố Bám
Hoàn (full) - Nhất Sinh Mạc Ly
321 6 months 3 tuần

Các trang