Minh Hôn Chính Thú: Bích Nữ


7.35714
Trung bình: 7.4 (14 votes)
Tác giả: 
Dịch giả: 
Tình trạng: 
Đang ra

Cô ấy ở lại với tôi trong giấc mơ nhưng cơ thể tôi càng ngày càng tệ hơn, để cứu mạng tôi chỉ có thể...

==

Truyện này được nhiều bạn inbox yêu cầu dịch nên Sant edit, chưa chắc lắm về lịch ra. Mong các bạn ủng hộ.