Bồ Công Anh


3
Danh mục sách: 
Từ khóa: 

Văn án

Bộ chuyện thần bí của An Bội Tấn Nhất, ghi chép lại An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần sau khi ẩn cư trợ giúp mọi người giải quyết những chuyện kỳ quái

Nguồn edit: http://superruaham.wordpress.com/dam-my/hoan/bo-cong-anh/

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Chuyển ngữ: Mị Ảnh

Edit: QT tra công, google tiện thụ

Bản raw: Huynh Bao Nhien

Note: Đây là thể loại truyện namxnam tức boy love

Ai không chấp được xin mời click back

Không mang đi đâu khi chưa có sự xin phép của bạn

Cám ơn!

Chân thành cảm ơn http://superruaham.wordpress.com/ đã cho phép Gác Sách đăng lại truyện này!

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

freezeheart_6200 – Đỗ Đan – Tiểu Bảo Bình

(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)