Bán Kiếp Tiểu Tiên (Tập 1)

VĂN ÁN:

Vớ bở được một vị sư phụ, tu được đại đạo tối cao!

Cuỗm một con hồ ly làm sủng vật, quyến rũ ma vương làm lão công!

Tu tiên không đáng sợ, chỉ sợ là không có văn hóa.

Đều nói con đường thành tiên dài đằng đẵng, chỉ có bản thân tự tìm được đường phù hợp mới thành công.

Lời này căn bản là hoang đường.

Muốn, ta liền chiếm đường của người khác, khiến hắn không có đường để đi!

Không thể độ kiếp [1] ư? Không sao, không cần vội.

Không độ được thì ta cướp, tự mình thành thần tiên.

[1] Độ kiếp: chỉ quá trình tu tiên của một người muốn thành tiên. Mỗi lần độ kiếp sẽ trải qua một kiếp nạn.

Thông tin ebook:

Thể loại: Xuyên không, huyền huyễn, tu tiên, hài, sủng….

Tình trạng sáng tác: Hoàn.

Độ dài: 260 chương + 3 phiên ngoại.

Convert + Raw: Tiểu Tuyền.

Dịch: QT + GG ca ca

Beta: Tiểu Ngọc Nhi.

Nguồn edit: http://tamvunguyetlau.com

Chân thành cm ơn Tâm Vũ Nguyệt Lâu đã cho phép Gác Sách đăng li truyn này!

Thc hin bi
nhóm Biên t
p viên Gác Sách:
Mai – Nhàn Nhã – tuongmy
(Tìm - Ch
nh sa - Đăng)