Ma Đao


Tác giả: 
Đọc trực tuyến: 

Chuyện gì mà sức người không thể giải quyết được? Hoạ chăng chỉ có MA!
Ma đao là thanh đao như thế nào? Có thể biến một hiệp khách thành kẻ giết người bừa bãi, biến người
quân tử thành kẻ ăn chơi kỹ viện, nó có thể uy hiếp người ta sống mà cũng có thể uy hiếp người đã chết!
Đằng sau liên tiếp những ly kỳ bí hiểm này là một âm mưu đáng sợ.Tiếc rằng âm mưu nào thì cũng có sơ hở.
Càng không may là lại gặp phải Thẩm Thăng Y, thiên hạ đệ nhất tò mò, thiên hạ đệ nhất nhiều chuyện.
Trời đất mang mang, không có bí ẩn nào là không thể giải đáp. Có điều Ma đao vẫn là Ma đao, người thì đã chết mà Ma thì bất diệt, sau Thẩm Thăng Y ai sẽ là người nhiều chuyện đây?

Nguồn: VN Thư Quán

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0nqnnn31n343tq...

Đánh máy: Trúc Diệp Thanh

Chân thành cảm ơn Vnthuquan.net đã cho phép Gác Sách đăng lại sách này!

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

freezeheart_6200 – Fuju – Tiểu Bảo Bình

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)