Khi ta bên nhau


Tác giả: 

''Lâu lắm rồi mới quay lại trường, Hương nhu vừa đi từ nhà để xe vào khoa vừa ngắm nghía những thay đổi của trường trong hai năm gần đây...''

- Trích trong truyện -