Bốn Cô Con Gái Nhà Bác Sỹ March

Bốn cô con gái nhà bác sĩ March là tác phẩm nổi tiếng nhất của Louisa May Alcott, được thiếu nhi nhiều nước trên thế giới yêu thích. Đây là một tác phẩm tự truyện, và cũng là tác phẩm tuyệt vời kể về nước Mỹ thời kỳ nội chiến.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

freezeheart_6200 – Du Ca – Diên Vĩ

(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)