Chi hương như tô

Văn Án

Khi Hương Tô vẫn còn cây sơn chi ở núi Linh Trạch

Thanh Tuế tỉ tỉ nói: những Mộc Linh hàng năm cắm rễ ở nơi thâm cốc, núi cao đều là người nhà quê

Đến cuối cùng khi nàng biến thành hình người mới thấu hiểu sâu sắc lời nói của Thanh Tuế tỉ tỉ

Khi nàng trở thành tiên hầu bên cạnh Thắng Hoàn Đế Quân

Đế Quân lạnh nhạt giáo huấn nàng: ngươi đã không còn là cây nữa, cái này cũng không được, cái kia cũng không được.

Hương Tô rất nghi ngờ, cái này cái kia không được làm, vì sao Quân Thượng ngươi đều có thể làm?

Quân Thượng khinh thường chẳng thèm ngó tới: bởi vì ta là ngoại lệ.

Hương Tô nói, được thôi, dù sao lời của ngươi nói đều đúng.

Khắp nơi trong Ngũ Hành Linh giới, Tam Hoàn Tứ Phương đếu khiến cho nàng cảm thấy mới lạ, lưu luyến

Sau khi Đế Quân rơi vào U Hà, nàng mới biết rõ

Tất cả những điều tốt đẹp chỉ liên quan đến hắn mà thôi.

Convert: Tàng thư viện

Nhân vật: Hương Tô, Đông Thiên Vân Phối hợp diễn: Kim Trản, Viêm Cập, Côn Bằng …

Làm Ebook:DeVil

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

sienna – Kú đốm – nangmualachuyencuatroi

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)