Điểm dối lừa


3
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Đội Delta. Văn phòng tình báo Quốc gia (NRO) Hiệp hội Vũ trụ là những tổ chức có thật. Tất cả những công nghệ được mô tả trong sách này tồn tại trên thực tế.

***

"Nếu khám phá này được chứng thực là đúng thì chắc chắn đây sẽ là một trong những phát kiến quan trọng nhất về vũ trụ của khoa học hiện đại. Có thể thấy rằng ảnh hưởng của nó là vô cùng rộng rãi và sâu sắc. Nó còn tạo điều kiện thuận lợi đối với việc tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc cổ xưa nhất của loài người, và đặt ra nhiều câu hỏi khác vô cùng có ý nghĩa".

(Tổng thống Bill Clinton, trong cuộc họp báo sau phát kiến có số hiệu ALH84001)

Thc hin bi
nhóm Biên t
p viên Gác Sách:
siennaKaitoukiddo1412 thao1011
(Tìm - Ch
nh sa - Đăng)