Giấc mơ của Lippel


Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 
Đọc trực tuyến: 

Giới thiệu: Lippel có tất cả đến 3 tên: Đối với ba má, vài người bạn thân và người chú thì tên của cậu là Lippel; phần lớn bạn trong lớp gọi tên Philipp và một ít bạn khác - mặc dù học đến lớp 4 mà vẫn chưa biết vần "Ph" được đọc như vần "F"- thì gọi là Pillip.

Thế nhưng từ đâu mà có cái tên Lippel?

Ba mẹ cậu đều cùng họ Mattenheim nên họ của Lippel dĩ nhiên cũng là Mattenheim. Riêng cái tên Lippel thì khó đoán hơn. Thật ra ba mẹ của Lippel đặt tên cho con là Philipp. Đây không phải là một tên xấu nhưng không hiểu sao họ không gọi con bằng tên ấy mà lại gọi là Lippel mà còn bảo rằng đó là chữ tắt của Philipp! Vì vậy cho đến khi lên sáu cậu ta vẫn nghĩ rằng tên mình là Lippel. Và rồi đến lúc bắt đầu đi học, cậu mới ngạc nhiên khi biết tên họ đầy đủ của mình là Philipp Mattenheim.

Nhưng ở đây ta cứ gọi cậu là Lippel cho tiện.

Nguồn: vnthuquan.net

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

freezeheart_6200 – kaitoukiddo1412 – nangmualachuyencuatroi

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)