Giông tố


2
Tác giả: 
Danh mục sách: 
Đọc trực tuyến: 

Nếu đọc tiểu thuyết "Giông tố" trong vòng 50 năm trở lại đây, liệu bạn có biết rằng đó đã ít nhiều bị rơi rụng, sai lạc qua các lần truyền bản.

Cuốn sách này mang tính chất của một công trình văn bản học. Người ta biết rằng, văn bản học như một ngành của ngữ văn học, vốn thiên về thực hành; nó gắn với thực tiễn xuất bản, gắn với việc công bố các tác phẩm viết bằng chữ; vì vậy hầu hết các nhà chuyên môn về biên tập sách, ở mức nhất định, đều can dự đến công tác văn bản. Tuy vậy, cho đến nay, cả trong giới làm biên tập sách lẫn giới nghiên cứu văn học ở ta hầu như chỉ có rất ít chuyên gia về văn bản.

"Là tác phẩm mang lại cho con người ta sự xót xa đến khó tả đối với những số phận được xây dựng nên.
Tác giả, một người được coi như một trong những đại diện của thể loại hiện thực phê phán xuất sắc nhất đã mang đến đầy đủ những đau đớn từ người nghèo đến cùng cực cho đến người giàu có, quyền lực đầy mình. Đọc tác phẩm mà với Mịch không biết nên giận hay nên thương, với Long không biết nên thương hay nên giận...
Một tác phẩm nên đọc dành cho những bạn yêu văn học Việt Nam."

Phạm Ngát - Theo Tiki.vn

Nguồn: vnthuquan

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

freezeheart_6200 – Du Ca – thao1011

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)