Hưu thư khó cầu

Hưu thư khó cầu
3.809525
Dịch giả: 
Từ khóa: 

Văn án:

Liêm Chi – nhân viên quèn trong một
công ty ở trên bàn rượu uống tới say mèm, xuyên qua; vừa mở mắt ra đã bị nhét
vào kiệu hoa, lập gia đình; nhìn thấy vị tướng công được đồn đại là “Thiên hạ
đệ nhất mỹ nam”, cô sợ ngây người.

Tướng công của cô là một
kẻ nhược trí! @#@¥&… *%(#&

Đến nước này, Liêm Chi bắt đầu cuộc
sống mới “cùng mẹ chồng đấu trí đấu dũng”, làm con dâu tốt, khổ cầu hưu
thư. Mẹ chồng phúc hắc không phải là quả hồng mềm dễ nắn bóp, bên này
tướng công ngu ngốc của nhà mình cũng hết sức quỷ dị, lại thêm một đám đại đại
tiểu tiểu nha hoàn, sai vặt, bà tử bụng dạ hẹp hòi chuyện xưa cứ thế mà bắt
đầu.

Tổng thể mà nói, đây là một câu
chuyện bi thảm của một tiểu bạch tự cho là thông minh rơi vào Mục vương phủ
chốn chốn phúc hắc làm vợ.

Thể loại: Xuyên không, cung đình,
âm kém dương sai

Nhân vật chính: Liêm Chi; Phối hợp
diễn: An Lăng Nhiên, Mặc Ngọc, Túc Phượng, Kỳ Nhi.

Đi kèm: Rượu trắng, hưu thư.

Thông tin ebook:

Nguồn convert: sakurai_sho304 (tangthuvien)

Edit: Thanh Thanh (đã được sự đồng ý của editor cũ)

Beta: Bella

http://truyendropblog.wordpress.com

Thực
hiện bởi

nhóm
Biên tập viên Gác Sách:

Chimcanhcut100786
– vuthungoc – Lana Benet

(Tìm
- Chỉnh sửa - Đăng)