Mưa cuối mùa


Tác giả: 
Danh mục sách: 

Hạ thân mến, con đường Tú Xương có những hàng lá chết, có những phiến lá thật vàng, đã đến tuổi để chết, và những phiến lá còn rất xanh, xanh đến làm mình ngậm ngùi. Mình vẫn đơn lẻ đi trên con đường này. Những bạn bè xưa bây giờ mỗi đứa một nơi, nhìn lại quanh mình thấy những võ vàng, những hiu hắt.

Hạ ơi! Đà Lạt bây chừ lạnh không hả Hạ? Đà Lạt lạnh lùng quá đối với mình, chưa một lần đặt chân đến đó. Nhưng bây giờ thì nó thường xuyên trở thành một nỗi ám ảnh trong tâm tư mình. Hạ Ở đó buổi sáng lạnh những mù sương và chiều mịt mùng niềm nhớ. Có phải Hạ vẫn dáng tròn trĩnh dễ thương như những ngày Sài Gòn? Nhìn tấm hình mới nhất của Hạ nghe thương thật là thương nghe Hạ . Chẳng hiểu chừng nào tụi mình mới đoàn tụ Hạ nhỉ? Nhớ Hạ quá chừng.