Tại vì em đã yêu nên đợi chờ...

Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ…

E.Name: Cuz Of Love I Wait…

Tác giả: Katherine Lee

Thể loại: Tình cảm pha chút teen.