Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm


Tác giả: 
Danh mục sách: 

Tên truyện: Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm

(Trời xanh biển biếc đêm cô tịch)

Tác giả: Rinca Seta

Thể loại: Truyện ngắn

Hoa hoa diệp diệp lạc phân phân

Chung nhật tư quân bất kiến quân

Trường dục đoạn hề trường dục đoạn

Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.

Viết tặng một người bạn nhân dịp Giáng sinh