Thủy Tiên đã cưỡi cá chép vàng đi


Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Con yêu, những điều này mẹ muốn nói với con:

1. Con hãy nhớ rằng đã từng đến, mẹ con mình từng

cùng sống những tháng ngày, dù ngắn ngủi.

2. Con hãy nhớ rằng đã từng đau, nhớ những

nuối tiếc mà bất lực của mẹ khi xa con.

3. Con hãy nhớ rằng đã từng nghe, một câu chuyện

được kể bằng tình yêu - truyền từ mẹ sang con.