Người tình chạy trốn


Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Nhà triệu phú Rio kiên quyết muốn kéo Esmé trở lại chiếc giường của chàng… nhưng liệu điều đó có đủ cho cả hai người hay không?