Tôi cũng rất nhớ anh ấy

Chuyển ngữ: HoneyClover

Nguồn: http://honeyclover2010.wordpress.com

Giới thiệu:

Tạ Đắc yêu Tân Ý Điền, yêu cô hơn bất kì ai khác.

Cho dù người cô thầm yêu là anh trai của anh, hay rời xa anh đi du học, thậm chí cô sắp kết hôn với người khác.

Anh đã từng từ bỏ, nhưng không có cách nào gặp lại cô mà không yêu cô.

Tân Ý Điền lớn hơn Tạ Đắc năm tuổi, cô cho rằng cô có thể xem nhẹ tình yêu của anh.

Cô cho rằng cô có thể yêu một người khác.

Tất cả những thứ "cho rằng" đó đều là dối mình gạt người.

Đúng vậy, cô yêu anh, giống như yêu chính bản thân mình.

Họ muốn thừa dịp trước khi giới hạn chưa đến, gạt bỏ tất cả mọi ngăn trở đến với nhau. Yêu chính mình, yêu lẫn nhau, cũng là yêu người khác.

Đúng thế, mãi mãi bên nhau.

Anh yêu cô, cô cũng yêu anh, chỉ đơn giản vậy thôi.