Chiếc Nhẫn Tình Yêu


Tác giả: 
Danh mục sách: 

Tên truyện: Chiếc Nhẫn Tình Yêu

Nguyên tác: The Ring

Tác giả: Danielle Steel

Thể loại: Văn học nước ngoài

------------------------------------

Nguồn: http://vietlove.com

Đánh máy (vietlove.com): HongVan, kim, ladybug

Chuyển sang ebook (TVE): santseiya

Ngày hoàn thành: 06/11/2007

Nơi hoàn thành: Hà Nội

http://www.thuvien-ebook.com