Chiếc vòng thạch lựu


Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

"Một trong những truyện ngát hương thơm và đầy day dứt về tình yêu - và buồn thảm nhất - đó là truyện Chiếc vòng thạch lựu của Cuprin" (Pauxtopxki)