Đi từ quá khứ


Tác giả: 
Danh mục sách: 

Có thứ hạnh phúc là mĩ mãn, có thứ chỉ là thoáng qua.
"Gia đình cho tôi hạnh phúc, cũng cho tôi nỗi đau tê dại."
Tôi luôn tự hỏi: "Tôi là ai?", "tôi có mặt trên đời lẽ nào là sự sai lầm của tạo hóa chăng?", "vì sao cho tôi tất cả rồi lại nỡ cướp đi tất cả?" và rồi trái tim tôi dần đóng băng, tôi xem mình không còn sống mà chỉ tồn tại trên đời này. Tôi không còn vui vẻ, không tươi cười, tôi trở nên lạnh lùng, vô tâm, tôi mất đi cảm giác biết yêu thương, dần dần trong tôi không còn tồn tại hai tiếng "gia đình", thậm chí khi bị người khác lừa dối tôi cũng không biết oán trách là gì mà chỉ cười nhạt, cho đến một ngày...