Mùa đông đến rồi...Nhưng con không lạnh


Tác giả: 
Danh mục sách: 

Một câu chuyện về tình cha con mà tác giả viết lúc đầu với suy nghĩ là muốn dành tặng một người bạn. Nhân vật trong truyện cũng là lấy cảm hứng từ người bạn đó, đó quả là một cô gái hết sức cá tính và đặc biệt theo suy nghĩ của tác giả...