Họa Tâm


4
Tác giả: 
Danh mục sách: 
Đọc trực tuyến: 

Giới thiệu:

Ta hỏi người

“Giữa quyền lực và tình yêu, người sẽ chọn điều gì?”

Người trả lời

“Đối với ta, tình yêu chỉ là thứ phù du hoa lệ… Chỉ có quyền lực là thứ vĩnh viễn không bao giờ phản bội lại lòng tin của ta”

Ta hỏi người

“Nếu một ngày nào đó, ta biến mất, người sẽ nhớ ta chứ?”

Người trả lời bằng sự im lặng

Ta nghĩ rằng ta đã biết rõ câu trả lời của người từ lâu lắm rồi

Dẫu cho ta có biến mất, người cũng chẳng bận tâm, bởi lẽ, ngay từ đầu, người đã không lưu tâm đến sự hiện diện của ta

Một cánh anh đào bé nhỏ chẳng thể làm nên cả mùa xuân…

Ta vĩnh viễn chẳng thể chạm đến trái tim người…

Ta muốn biết, cho đến tận cùng, ta là gì trong trái tim băng giá đầy mưu tính sâu xa kia…

Bình luận

Ảnh của Bông cúc nhỏ hoa vàng
Bông cúc nhỏ ho...
0

Một cánh anh đào bé nhỏ chẳng thể làm nên cả mùa xuân!!!