Ta là Thực Sắc

“Ta là Thực Sắc”: tiểu thuyết tình cảm phiên bản nữcủa “Những năm ấy”, tuyệt đối không nên để bạn trai xem

Hàn Thực Sắc, bác sĩ làm việc tại một bệnh viện namkhoa, công việc mỗi ngày chính là mài dao soàn soạt hướng chim nhỏ đang lạnh run của mấy vị nam đồng chí xuống tay. Đây là một câu chuyện kể giữa nàng và mấy đồng chí nam đó……

Bình luận

Ảnh của Thiên Tình
Thiên Tình
0

Đúng là thực sắc, mà cười té ghế (^.^")