Dị Mộng Khải Hoàn Ca


Danh mục sách: 

Khi hai người gặp nhau, định mệnh sắp xếp họ với những sự ích kỉ nhỏ nhen. Vậy khi đó hai người ai sẽ hạ màn? Ai sẽ là người phải ra đi?