Rồi một ngày nào đó


Danh mục sách: 
Đọc trực tuyến: 

- Cậu có nhớ tớ không?
- Có!
- Cậu có mong gặp lại tớ không?
- Không!
- Cậu có thích tớ không?
- Có!
- Cậu có thể ở bên tớ không?
- Không!
Không nhớ, không muốn gặp lại, vậy... có thật cậu thich tớ không?
...
- Tại sao, ngày ấy, cậu lại muốn bon mình dừng lai?
- ...
- ...
- Tớ nhận ra rằng...tớ yêu cậu...
Vì tớ yêu cậu..rất nhiều

Sao băng đi qua cần 3 giây...
Mặt trăng đi lên cần một ngày...
Trái đất xoay xong cần một năm...
Nhớ một người... cần 24 giờ...
Nhưng yêu một người... cần cả một đời

Quay lại... một lần nữa... để biết rằng... ta chưa bao giờ thuộc về nhau