Chữ "yêu" em dành cho anh


Tác giả: 
Danh mục sách: 

Chữ “yêu” em dành cho anh.

Hạ Vy, con đừng lo, chúng ta là 1 gia đình. ….

Hương Thủy, em….rốt cục thì em..là ai? ….

Cô nhi viện? Hay là gia đình nhà họ Trịnh? Là 1 Hạ Vy trong sang, hay là 1 Hương Thủy ngọt ngào?

Khương Thịnh, hay Lâm Trương Nam? Cô, cô sẽ chọn ai? ….