Bảo Đại, hay là những ngày cuối cùng của vương quốc An Nam

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: BAO DAI ou les derniers jours de l'empire d'Annam - Nhà xuất bản JC Lattès – 1997
Tên sách: Bảo Đại – hay là những ngày cuối cũng của vương quốc An Nam
Tác giả: Daniel Grandclément
Số trang: 450
Nhà xuất bản: Phụ nữ
Năm xuất bản: 2006