Nắm tay chàng


3
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Giới thiệu tác phẩm:

“A Anh,”

Trọng Viêm cẩn thận giang hai cánh tay, vòng quanh thân thể hư vô của nàng, chỉ sợ không cẩn thận nàng sẽ tiêu tan trong lòng mình,

“Ta chờ nàng trở về.”

Tống Anh ngượng ngùng cúi đầu.

Trọng Viêm nói: “A Anh, đưa tay cho ta.”

Tống Anh vươn tay, Trọng Viêm cẩn thận nắm hư không: “Chờ nàng trở về… Nắm tay nàng, cùng nàng đến già.”

Thông tin tác phẩm:

Nguồn: http://tieuxuyen.wordpress.com/ngon-tinh/nam-tay-chang/

Dịch giả: Yappa