Bảy ngày cho mãi mãi


5
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

ắn có bùa phép của quỷ dữ Nàng có sức mạnh của thiên thần...

Để kết thúc sự đua tranh giữa hai thế lực, Chúa Trời và Qủy Sa - Tăng đã ký một giao ước về trận thách đấu tối hậu...

Mỗi phe cử ra một đại diện xuất sắc nhất... Lucas và Zofia sẽ có bảy ngày trên nhân gian để mang về chiến thắng cho phe mình, kết quả cuối cùng sẽ quyết định cái Thiện hay cái Ác sẽ chi phối loài người...

Chúa Trời và Qủy Sa-Tăng đã tính đến mọi nhẽ, chỉ trừ một điều...

Rằng thiên thần và ác quỷ sẽ gặp nhau và đem lòng yêu nhau...

Marc Levy đã tạo ra những câu chuyện tình mong manh mà bền chặt, vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, vượt qua những khác biệt tưởng chừng không thể dung hòa. Và bây giờ, còn gì lạ kì hơn tình yêu giữa Thiên thần và Ác quỷ...