Tình yêu bên trái


3
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Cứ đi thẳng,..Rồi rẽ trái,..Là sẽ đến trái tim…!

Có một kiểu tình yêu, gọi là sự mê muội ấm áp. Nó như gần như xa, nhưng lại khiến trái tim người ta rung động. Bởi vì trái tim rung động, cho nên mới vỡ tan. Cuối cùng, sự rung động của trái tim khiến người ta sợ hãi, sợ hãi đến mức phải chạy trốn.

Muôn trượng hồng trần đều sâu như vậy, không để ý chen vai mà qua, trong gang tấc đã trở thành chân trời xa vợi.

* * *

Thông tin nguồn:

Edit + Beta: Mít Fly
Convert: ngocquynh520 (AmiNgocQuynh)
Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nguồn edit: http://mitpau.wordpress.com/