Tặng người một bó hoa diên vĩ


4
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Giới thiệu tác phẩm:

Trên thế gian này, có lẽ có một người, theo suốt từ thời niên thiếu cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn giấu kín trong lòng.

Nghĩ đến người đó, sẽ nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp ấy, những tháng ngày hồn nhiên, ngây dại.

Nhưng, nếu thật sự có một người như vậy, thì xin hướng trời xanh kia mà cầu nguyện, cầu cho cả cuộc đời này ta cũng chẳng thể gặp lại nhau.

Nếu ví như một tấm ảnh cũ, thì người đó nên được cất cẩn thận trong một cuốn album cùng với những hồi ức đáng quý…

Thông tin tác phẩm:

Dịch giả: Tử Uyển Thanh

Nguồn: https://tuuyenthanh.wordpress.com/2012/04/07/t%E1%BA%B7ng-ng%C6%B0%E1%BB...