Kính vạn hoa - Tập 32 - Bên ngoài cửa lớp


4
Danh mục sách: 

Thằng Cung là một thằng thù dai. Vụ thi hoạt cảnh năm ngoái đã qua lâu rồi nhưng nó vẫn nhớ mãi mối hận khom lưng làm voi cho con nhỏ KIm Em chễm chệ. Sau vụ đó, nó cứ khục khặc với Kim Em suốt. Nhưng đến cái ngày tụi con trai bên lớp 9A3 bắt đầu để ý đến đám con gái lớp 9A4 và một đứa bạo gan chuyển giấy cho nhỏ Kim Em thì Cung hoàn toàn thay đổi...