Biểu Tượng Một Dòng Họ


3
Tác giả: 
Danh mục sách: 

 Câu chuyện về dòng họ Đào đi suốt chiều dài lịch sử Việt Nam (từ trước 1945 đến nay). 

 

Sách này được thực hiện theo dự án Sách hiếm số 3/2015

Chủ dự án: crawling0805

Chụp ảnh: crawling0805

Đánh máy:

1. Biyoo Lee: Chương 1 đến 5 (từ trang 5 đến 90).
2. H.y: Chương 6 đến 8 (từ 91 đến 174).
3. Bắp Cải: Chương 9 đến 14 (từ 175 đến 257).
4. Timbuondoncoi: Chương 15 đến 22 (từ 258 đến 329).
5. Timbuondoncoi: Chương 23 đến 28 (từ 330 đến 407).

 

Các bạn muốn chia sẻ sách này, vui lòng giữ kèm thông tin bên trên.

Chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia dự án Sách Hiếm!

Tên sách: Biểu Tượng Một Dòng Họ
- Tên tác giả: Hoài Minh

- Nhà xuất bản: Công An Nhân Dân
- Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
- Số trang: 407 trang - 28 chương.
- Năm xuất bản: 2006