Bồ công anh


Tác giả: 
Danh mục sách: 
Đọc trực tuyến: 

Một câu chuyện lấy cảm hứng trong một buổi chiều đi dạo, chứng kiến từng bông hoa bồ công anh bay lượn trong gió. Có những bông hoa sau một hồi chao liệng kết thúc hành trình của mình trên những con phố thưa người. Có những bông hoa lại cố gắng nhờ gió thổi bay theo ai đi ngang qua phố. Có lẽ với mỗi bông hoa bồ công anh, sau khi rời khỏi cành đã định sẵn là sẽ có hành trình của riêng mình...